18-20 फेब्रुवारी मगजतीं मिरामार दर्या देगेर जातलो योगा महोत्सव स्वामी रामदेवबाब करतले मार्गदर्शन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः मिरामार दर्या देगेर शेनवार 18 तें सोमार  20 फेब्रुवारी मजगतीं योगा महोत्सव जातलो. योग गुरू स्वामी रामदेव हांणी गोंय सरकार आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या पालवान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. 18 फेब्रुवारीक महाशिवराती  शीव जलाभिशेक आनी शीव पूजनान महोत्सवाक सुरवात जातली. ओडिशाचो रेंव कलाकार मानस साहू मिरामार वेळेर शिवपिंडी उबारतलो. शीव भक्तांत जलाभिशेक करपा खातीर 12 पिडीं उपलब्द करतले. कुंडयच्या तपोभूमीचे पुरयत मार्गदर्शन करतले.  सांजे नामनेचो गायक कैलास खेर आनी तांचो पंगड शीव भजना सादर करतलो. ह्या वेळार गोंयातले संत, स्वामी हाजीर रावंन गोंयच्या लोकांक आशिर्वाद दितले.
योग शिबीर तिनूय दिसा सकाळीं 5 वरांचेर सुरू जावंन 7.30 वरांचेर सोपतलें. स्वामी रामदेवबाबा सकाळीं 4.45 वरांचेर योग महोत्सवाचे सुवातेर हाजीर आसतले. संवसारांतले लोक सद्या तरेकवार दुयेंसांनी बेजार जाल्यात. कोवीड उपरांत लोकांक काळजा आताक, धोपरां दुखप, काती दुयेंस, कॅन्सर जावपाक लागला. ताचेर योगा, आर्युर्वेद आनी सैमीक उपचारांनी नियंत्रण मेळोवप शक्य आसा. रामदेवबाब ते खातीर देशांत फिरून लोकांक योगाचो संदेश दितात. ताची सुरवात ते गोयांतल्यान करतले. स्वामी ब्रम्हेशानंद हांच्या मार्गदर्शना खाला सनातन धर्म संघ ह्या योगा महोत्सवाचें आयोजन करतलो.