15 वर्सां फारार आशिल्लो खूनी जॅक्सन दादेला हाका जल्मठेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः आल्तिनो- पणजे हांगच्या गॉडवीन डिसिल्वा हाचो 2005 वर्सा खून करून फाटल्या 15 वर्सा सावन फरारी आशिल्ल्या भाटलें-पणजे हांगच्या जॉक्सन दातेल हाका पुलिसांच्या गुन्यांव फाटल्यान हालींच पश्चीम बंगालांतल्या अटक करून हाडले उपरांत उत्तर गोंय अतिरिक्स सत्र न्यायाधीश एडगर फर्नांडीस हाणी ताका जल्लठेपेची ख्यास्त फर्मायली.
दादले आनी रुदोल्फ गोम्स हांणी गॉडवीन डिसिल्वाचेर चाकू हल्लो करून ताचो खून केल्लो. 23 एप्रील 2005 दिसा ही घडणूक जाल्ली. पणजी पुलिसांनी ताकां अटक केल्ली. 4 ऑगस्ट 2005 दिसा तांचे आड न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्लें. 12 सप्टेंबर 2007 वर्सा न्यायालयान तांका दोशी थारायल्लें. 17 सप्टेंबराक तांकां ख्यास्त फर्मावपाची आशिल्ली. मात 16 सप्टेंबराक दादेल, रुदोल्फ आनी हेर 12 कैदी मडगांवची बंदखण फोडून फरार जाल्ले. बंदखणीच्या गार्डाक तांणी बंदखणीत बंद करून दवोरल्लें. पुलिसांनी रूदोल्फ गोम्साक अटक करतगीर ताका न्यायालयान जल्मठेप दिल्ली. जॅक्सन दादेल मात पुलिसांच्या हाताक लागलो ना.
गुन्यांव  फाट्याच्या पुलिसांनी दादेलाक कोलकाता सावन 200 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या मेदिनीपूर जिल्हांतल्या दिघा शारांत राजीव कश्यप ह्या नांवान रावपी दादेलाक सोदून कडालें. तो एका व्हड हॉटेलांत ऑफीस मेनेजर म्हणून काम करतालो. फाटल्या 9 डिसेंबराक ताका अटक करून गोंयांत हाडिल्लो. न्यायालयान ताका जल्मठेप, 80 हजार रुपयांचो दंड फर्मायला.