12 वीचे परिक्षेंत परफेक्ट एकॅडमीची दीक्षा तोंडवलकर जिल्ह्यांत पयली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सावंतवाडीची गायत्री कोरगांवकार दुसरी, कुडाळची विश्वजा नायक तिसरी

भांगरभूंय खबरांमेज
सिंधुदुर्ग : बारावी परिक्षेच्या निकालांत सेगीत 11 वर्सां कोंकण विभागान पयली सुवात कायम दवरल्या. अंदूंच्या निकालांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची टक्केवारी 98.75 आसा. रत्नागिरीचो निकाल 96.39 टक्के लागला.
सिंधुदुर्गांत वैभववाडी तालुको निकालांत आघाडेर आसा. ह्या तालुक्याचो निकाल शंबर टक्के लागला. ताचे फाटोफाट वेंगुर्ले तालुक्याचो निकाल 99.64 टक्के आनी मालवण तालुक्याचो निकाल 99.24 टक्के इतलो लागला. हेर तालुक्यांत कणकवली 98.91 टक्के, देवगड 98.63 टक्के, सावंतवाडी 98.59 टक्के, दोडामार्ग 98.11 टक्के आनी कुडाळ 98.04 टक्के अशी निकालाची टक्केवारी आसा.
सिंधुदुर्गांत अंदूं 10 हजार 322 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली. हातूंतले 10 हजार 193 विद्यार्थी पास जाले. जिल्ह्यांत पयलो येवपाचो मान परफेक्ट अकॅडमीची विद्यार्थिनी वेंगुर्ला तालुक्यांतल्या खर्डेकर महाविद्यालयाची विज्ञान फांट्यांत शिकपी दीक्षा तोंडवलकर हिणें 96.50 टक्के गूण मेळयत मेळयला. दुसरो क्रमांक सावंतवाडी तालुक्यांतल्या आरपीडीची काॅमर्स फांट्याची विद्यार्थिनी गायत्री कोरगांवकार हिणें 95.17 टक्के गूण मेळयत जाल्यार तिसरो क्रमांक कुडाळ हायस्कूल ज्युनियर काॅलेजीच्या वाणिज्य फांट्यांतली विश्वजा नायक हिणें 95 टक्के गूण मेळयत जोडला.
मजगतीं, पुराय कोंकणची नदर आशिल्ले परफेक्ट एकॅडमीन जेईई नीट ह्या परिक्षां वांगडाच बारावीचे परिक्षेंत पयलो नंबर घेवपी विद्यार्थी दिवपाची आपली परंपरा कायम राखल्या. अंदूं परफेक्ट एकॅडमीच्या दीक्षा तोंडवलकर हिणें 97 टक्के गूण मेळयत पयलो क्रमांक मेळयला. गायत्री मिस्त्री, भक्ती पाटील, नेहा सावंत आनी पलाषा नेवाळकर ह्या चवगींनी 91 टक्के गूण मेळयत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आपलें नांव कोरलां.
वट्ट 50 विद्यार्थ्यां मदल्या स विद्यार्थ्यांनी 90 टक्क्यां परस चड गूण मेळयल्यात जाल्यार लागीं लागीं 15 विद्यार्थ्यांनी 85 टक्क्यां परस चड गूण घेतल्यात.  सदचे प्रमाण अंदूंय परफेक्ट एकॅडमीचो निकाल 100 टक्के लागला. परफेक्ट एकॅडमीन मेळयिल्ल्या ह्या घवघवीत येसा खातीर परफेक्ट एकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांचें तशेंच परफेक्ट एकॅडमीचे सर्वेसर्वा प्रा. राजाराम परब हांचें समस्त कोंकणांतल्यान कवतूक जाता.
सिंधुदुर्ग जिल्हा धावी, बारावी तशेंच नीट, जेईई आनी एमएच-सीईटी ह्या परिक्षां खातीर महाराष्ट्रांतल्यानूच न्हय जाल्यार पुराय भारतांत पयल्या क्रमांकाचेर येवचो हे खातीर आमी अशेच यत्न करीत रावतले अशें मत प्राध्यापक राजाराम परब हांणी ह्या वेळार उक्तायलें तशेंच विद्यार्थ्यांचो सत्कार करतना ह्या बारावेच्या निकाला उपरांत तुमचे कडल्यान प्रवेश परिक्षेच्या निकाला विशीं अपेक्षा वाडल्यात अशें सांगलें. ‘सक्सेस इज नाॅट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी’ अशेंय तांणी म्हणलें.