12 वरांत 3 अपघात, तिगांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को, बांबोळे स्वयं अपघात; धारबांदोड्यां दुचाकी चालकाचेर गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्को/ पणजी/ फोंडें: गोंयांत अपघात थांबून थांबनात. फाटल्या 12 वरांनी तीन वाठारांनी जाल्ल्या तीन अपघातांत तिगांत मरण आयलें. आयतारा दनपारां धारबांदोड्यां अपघातांत गोकुळदास गांवकार, ते उपरांत राती वेळार वास्को जाल्ल्या अपघातांत समीर गोसावी आनी मध्यान रातीर बांबोले जाल्ल्या अपघातांत श्रीपाद मोरजकार हाका मरण आयलें.

वास्को स्वयं अपघातांत समीर गोसावीक मरण

वास्कोच्या एफ. एल. गोम्स मार्गा वयल्या शिवम सिनेमा थिएटरा मुखार आयतारा, 10 नोव्हेंबराक रातीं वेळार जाल्ल्या स्वयं अपघातांत बेलाबायचो समीर गोसावी (52) हाका मरण आयलें.

समीर दिव्यांग आशिल्ल्यान तो तीन चाकी गाडयेचो वापर करतालो. आयतारा रातीं सुमार 10.15 वरांचेरएफ. एल. गोम्स मार्गान आपले गाडये वयल्यान वतालो. शिवम थिएटरा मुखार पावताच कोण तरी आडलो आयिल्ल्यान ताणें अचकीत ब्रेक मारलो. हाका लागून तोल वचून तो रस्त्यार पडलो. तकलेचो फाटलो भाग रस्त्याचेर आपटिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत रगत व्हांवपाक लागलें. ताच्या वळखीच्या मनशांनी धांवपळ करून 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सीक कळोवन ताका चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. त्या वेळार दोतोरांनी ताका आदीं मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें.

समीर गोस्वामी हाचो रस ऑम्लेटीचो गाडो बेलाबाय ओरुले मार्गार आसा.

बांबोळे स्वयं अपघात

आयतारा मध्यान रातीर बांबोळे नियाझ रॅस्टोरँण्टा लागसार स्वयं अपघातांत श्रीपाद मोरजकार (54, रा. पर्वरी) हाका मरण आयलें. मध्यान रातीर ते दुचाकी वयल्यान बांबोळेच्यान घरा पर्वरेचे दिशेन वताले. नियाज रॅस्टोरंण्टा लागसार पावताच ताचो दुचाकी वयलो ताबो गेलो आनी अपघात जालो. तातूंत ते गंभीर जखमी जाले. तांकां ताकतिकेन गोमॅकाँत दाखल केले. ते दिसाळीं विकपाचो वेवसाय करताले. पोरणें गोंय पुलिसांनी पोस्टमार्टमा उपरांत कूड ताच्या घरच्यांचे सुवादीन केली.

धारबांदोडें: दुचाकी चालकाचेर गुन्यांव नोंद

धारबांदोडें जंक्शनाचेर आयतारा जाल्ल्या अपघात प्रकरणांत फोंडें पुलिसांनी रातीं उसरां दुचाकी चालक शेख अब्दुल समीर (मडगांव) हाचे आड गुन्यांव नोंद केला.

शेख अब्दुल समीर जखमी आसा. सध्या ताचेर गोमॅकाँत उपचार चालू आसात. फोंडें पुलीस ह्या प्रकरणांत अदीक तपास करतात. धारबांदोड्यां आयतारा सकाळीं दोन दुचाकीं मदीं अपघात जाल्लो. तातूंत दुचाकी चालक गोकुळदास गांवकार हाका मरण आयिल्लें, जाल्यार दुसरो दुचाकी चालक शेख अब्दुल समीर जखमी जाल्लो.