1 मेक शुक्र आनी गुरू येतले लागीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः 1 मेक मळवांत फातोडेच्या कांय वरांत शुक्र आनी गुरू एकमेकांच्या सामके लागीं येतले. रातच्या मळवांत चंद्र सगळ्यांत तेजस्वी दिसता. ताच्या उपरांत 1 मेक शुक्र आनी गुरू तेजस्वी दिसतले. -2.1 परिमाणा वयलो गुरू तेजस्वी शुक्राच्या  -4.1 परिमाणाचेर दिसतलो. ते एकमेकांक आपूडटात अशें दिसतलें. हालीच्या तेपावयली ही एक दुर्मीळ अशी खगोलीय घडणूक आसा. जेन्नी दोन वा चड खगोलीय वस्तू, चड करून गिरे मळवांत एकमेकाच्या सामकीं लागीं दिसतात तेन्ना साबाऱ भाशेंत ताका संयोग व अपल्स म्हणतात.
1 मेक मळबांतली ही घडणूक दुर्बिणी बगर पळोवपाक मेळटली. सूर्य उदेवपाच्या सुमार एक वर पयलीं आग्नेय दिकेकडेन ह्या संयोगाचें सामकें बरें दृश्य दिसतलें. मंगळ आनी शनी लेगीत तांच्या वयर स्पश्टपणान दिसतले. फातोडेर 4.30 तें 5-30 मजगती  हें खगोलीय दृश्ट मळबांत दिसतलें.
दी असोसिएशन ऑफ फ्रेन्डस् ऑफ अॅस्ट्रोनॉमीन (गोवा)  1 मेक फातोडेर 4.30 तें 5.30 मजगतीं खगोल मोगींक हें टॅलेस्कोपावरवी हें दृश्ट पळोवपा खातीर राज्यांतल्या 9 सुवातांनी खसा वेवस्था केल्या. 1- भौशीक अॅस्ट्रोनॉमिकल ओबर्झवेटरी -पणजी जुन्ता हावस,  2- फातोड्डें मैदान- मडगांव, 3- 1930 मॉल- वास्को, 4- सरकारी कॉलेज मैदान- साखळी, 5- हॅलिपेड, बोडगेश्वर देवळा सामकार- म्हापशें, 6- श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय- काणकोण, 7- विद्याप्रबोधिनी हायस्कूल- पर्वरी, 8- हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल- 9- एन बी स्पोर्ट्स क्लब, मोरिदा- कुंकळ्ळी. ही कार्यावळ मुफत आसतली.