४, ५ नोव्हेंबराक पावस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : हवामान खात्यान राज्यांत ४ आनी ५ नोव्हेंबराक वादळ वार्‍या सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ताका लागून दोन दिसां खातीर ‘यलो अलर्ट’ जारी केला. पावसाक लागून राष्ट्रीय खेळां सर्तींत आडखळ निर्माण जावंक लागल्या. ह्यान पयलीं खात्यान ६ नोव्हेंबर मेरेन पावस शिरशिरपाची शक्यताय उक्तायल्ली.
४ आनी ५ दिसा वार्‍याचो वेग ४० ते ५० किमी मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून नुस्तेंकारांनी दर्यांत देवचें न्हय असो उलो खात्यान मारला. ६ आनी ७ दिसा बारीक पावस शिरशिरतलो. फाटल्या चोवीस वरांनी राज्यांत पावसाची नोंद जावंक ना.
मजगतीं, ३१ ऑक्टोबराक पावसाक लागून निर्माण जाल्लें शीं परतलें. सगळे कडेन कडक वत पडलां. बिरेस्तारा पणजे चडांत चड ३३.६ आनी उण्यात उणो २३.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद जाली. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड ३४ आनी उण्यात उणो २४.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद जाली.