होम नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ग सुरू करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रेड क्राॅस सोसायटी बार्देस फांट्याचो निर्णय


म्हापशें ः इंडियन रेड क्राॅस सोसायटीच्या बार्देस फांट्याचे वतीन होम नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ग सुरू करतले. हो उपक्रम वृंदावन नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाच्या आदारान चालीक लावपाचो निर्णय फांट्यान घेतला.
फांट्याचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष कौठणकार हांचे अध्यक्षताये खाला डाॅ. दिगंबर नायक हांच्या निवासस्थानार फांट्याची बसका जाली. ह्या वेळार डाॅ. नायक, अॅड. ईशान उसपकार, सलिम ईसानी, नुरूद्दीन शेख आनी मंगला नायक हाजीर आसले. होम नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ग सुरू केल्यार अश्या प्रशिक्षणांतल्यान कितल्याश्याच चल्या-चलयांक रोजगाराची संद उपलब्ध जातली अशी माहिती डाॅ. दिगंबर नायक हांणी बसकेंत दिली.
ह्या वेळार डाॅ. उसपकार हांणी फाटले बसकेचो इतिवृत्तांत सादर केलो. सलिम ईसानी हांणी दोन वर्सांचो जमा खर्च सादर केलो. फांट्याची नवी समितीन वेंचून काडपा खातीर रोखडीच सगल्या वांगड्यांची बसका घेवपाचें तशेंच फांट्याचें कार्य चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपा खातीर वांगडी नोंदणीचेर भर दिवपाचेर थारलें.
म्हापशें पालिकेन पोरणी इमारत मोडूंक पावल्या हें कारण दिवन बंद केल्या. ताका लागून फांट्याचें कार्यालय बंद जालां. फांट्याक टॅक्सी स्टॅण्ड मुखा वयले इमारतींत पालिकेन दोन गाळे दिल्यात. पूण अजून ताबो दिवंक ना. ताका लागून फाटलीं दोन वर्सां लोकांची मुफत उपचार सेवा बंद जाल्या. ही सेवा परत सुरू जावची हे खातीर नगराध्यक्ष, आमदार आनी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष आशिल्ले राज्यपालांची भेट घेवपाचो निर्णयूय हे बसकेंत घेतलो.
विद्यार्थ्यां मदीं मनीसकुळयेची सेवा जागृत करपा खातीर जे. आर. सी. आनी व्हाय. आर. सी. चे वतीन विंगडविंगड उपक्रम चालीक लावप, ग्राम पांवड्यार बायलां खातीर मुळावी उपचार कार्यशाळा आयोजीत करप, गोडेमूत दुयेंतीं खातीर आहार आनी व्यायामाचेर खाशेलें सत्र घेवपाचें बसकेंत थारलें.
अध्यक्ष प्रा. सुभाष कवठणकार हांणी येवकार दिलो आनी अॅड. ईशान उसपकार हांणी उपकार मानले.