हिंसक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोरवां सांबाळ खातें तपासता गरजेच्यो कायदेशीर शक्यताय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः ताळगांवां रॉटवेलर सुण्यान 20 ऑगस्टाक दोन भुरग्यांक घांस मारलो. तातूंतलो एकलो गंभीर जखमी जाल्लो. हाचे उपरांत 30 सप्टेंबराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत हिंसक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो विचार आसा अशें सांगिल्लें. आनी उपरांत खात्यान हे विशीं विचार करपाक सुरवात केली.
राज्य सरकार कांय आक्रमक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो प्रस्ताव मांडपाचो आसा. म्हणून पशुपालन खातें गरजेच्यो कायदेशीर शक्यताय तपासता. पूण ही प्रक्रिया वेळ घेवपी आनी गुंतागुंतीची आशिल्ल्यान ह्या प्रस्तावाक कळाव जाला, अशें खात्यान सांगलां.

बंदी घालचे पयलीं सगळ्या जातींच्या सुण्यांचेर तांचो शास्त्रीय अभ्यास करचो अशें मिशन रेबीजचे संचालक डॉ. मुरुगन अप्पू पिल्लई हांणी सांगलें. ते उपरांत खंयच्यो हिंसक जाती आसात हें थारावचें. पूण, आतां मेरेन असो अभ्यास जावंक ना. ह्यो सगळ्यो गजाली मतींत घेतल्यार सध्या खंयच्याच जातीच्या सुण्यांचे कायदेशीर रितीन बंदी घालूंक मेळना, अशें तांणी म्हणलां. ‘पॉज’ ह्या पशू कल्याण संस्थेच्या श्वेता सरदेसाय हांणी सांगलें, सुण्यांच्या धनयांनी तांकां ल्हान पिराये सावन योग्य प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. हाका लागून सुणें नियंत्रणांत उरता. तशेंच सुणो दत्तक घेतना ताचो सभाव विचारांत घेवचो. एक- दोन बीएचके फ्लॅटांत व्हडलो सुणो पाळप चुकीचें. अशा ल्हान घरांनी दवरिल्ल्या सुण्यांक फावो ती सुवात मेळानाशिल्ल्यान तांकां त्रास जातात.