हिंदी भाशे कडेन एकवट सादचो: बोरकार

जैतिवंता सयत मनोहर बोरकार, नारायण नायक, सुनील शेट, लक्ष्मीकांत परब, रामानंद रायकार, नंदा होन्नावरकार, स्नेहांकिता शेट आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: हिंदी भाशा आमच्या देशाची शान आसून हिंदी खातीर खूबशा साहित्यिकांनी व्हड योगदान दिलां. हिंदी भाशेक सगल्यांनी स्वता कडेन जोडून एकवट सिद्ध करचें अशें रवींद्र भवन मडगांवचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार हांणी म्हणलें.

हिंदी दिसा निमतान गोंय हिंदी अकादमी वतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान बोरकार उलयताले. ह्या वेळार माचयेर मानाचे सोयरे नारायण नायक, गोंय हिंदी अकादमीचे अध्यक्ष सुनील शेट, महासचीव लक्ष्मीकांत परब हाजीर आशिल्ले.

नारायण नायक हांणी म्हणलें, गोंय हिंदी अकादमीची स्थापणूक गोंयांत करून हिंदी भाशेचे उदरगती खातीर केल्लें कार्य तोखणायेचें आसा. हे खातीर गोंय हिंदी अकादमी अभिनंदनाक पात्र आसा.

सुनील शेट हांणी येवकार आनी प्रास्तावीक केलें. लक्ष्मीकांत परब हांणी उपक्रमांची सविस्तर म्हायती दिली. प्रा. मालिनी काणेकार, रंजना नायक हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. प्रा. मिरा शिरोडकार आनी प्रा. अस्मिता पांगम हांणी सुत्रसंचालन केलें. प्रा. हेमंती परब हांणी पकार मानले.

ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्या वयल्या हिंदी सोलो कराओके सर्तीचें परिक्षण रामानंद रायकार, नंदा होन्नावरकार आनी डॉ. स्नेहांकिता शेट हांणी केलें. काराओके, निबंध लेखन, वक्तृत्व, सुलेखन, कविता लेखन, कथाकथन, वाचन साधना ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं.