हरमल दर्यांत बुडून दोन सख्ख्या भावांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरमल, प्रतिनिधी ः हरमल ‘स्वीट लेक’ लागसारच्या दर्यात बुडून दोगा सख्ख्या भावांक मरण आयले. अमन दीप (२८) आनी अभिषेक (३४) अशी तांची नांवा जावन आसा.
जम्मू काश्मीर आनी हिमाचल प्रदेशांतले चार पर्यटक पार्टी करपा खातीर गोंयांत आयिल्ले. तेन्ना आयज सकाळीं 6.30 वरांचेर अभिषेक आनी ताचो भाव अमन स्वीट लेक तळ्या लागसार दर्यांत न्हावपाक गेल्ले. दोगांक थंयच बुडून मरण आयले. तांकां बुडटा तें पळोवन थळाव्या लोकांनी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली. बचाव पंगडान रोखडेच घडणुक सुवातेर हाजीर जावन सोद सुरू केलो. सुमार दोन वरां सोद घेतले उपरांत दोगांयच्यो कुडी मेळ्ळ्यो. पुलिसांनी पंचनामा करून कुडी पोस्टमार्टमा खातीर धाडलां. फुडली चवकशी चालू आसा.