हरमलच्या सरपंचाच्या घरच्यांचें बेकायदो गेस्ट हावस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तत्काळ बंद करपाचो खंडपिठाचो निर्देश; प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो सरपंचाक आदेश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः हरमलच्या गिरकारवाड्यार उदरगत प्रतिबंधीत वाठारांतल्या एका बेकायदो हॉटेला आडच्या खटल्याचेर सुनावणी चालू आसतना थळाव्या सरपंचाच्या बापायच्या नांवार बेकायदो बांदकाम उबारून बिनधास्त तरेन गेस्ट हावस चालू आशिल्ल्याचें दिसलें. अजापाची गजाल म्हणल्यार, सरपंचाच्या चुलत्याच्या नांवार आनीक एक बेकायदो बांदकाम आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. हाची गंभीर दखल घेवन तें गेस्ट हावस तत्काळ बंद करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. तशेंच 7 नोव्हेंबराक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो आदेश सरपंचाक दिला.

हरमलच्या गिरकारवाड्यार उदरगत प्रतिबंदीत वाठारांत अशोक कंदारी हाणें सर्व्हे नं. 63/92त चार माळयांची इमारत बांदल्या. ते इमारतींतल्यान हॉटेल वेवसायूय चलतालो. विशेश म्हणल्यार, ते खातीर खंयचेच सरकारी यंत्रणे कडल्यान परवानगी घेवंक नाशिल्ली. ह्या प्रकरणांत रवी हरमलकार हांचे सयत राजेश दाबोलकार हांणी ह्या प्रकरणांत खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. तातूंत राज्य सरकार, हरमल पंचायत सचीव, अशोक कंदारी आनी पंचायत संचालक हांकां प्रतिवादी केल्यात. हाची दखल घेवन खंडपिठान तें बांदकाम सील करपाचो आदेश 25 ऑक्टोबराक दिल्लो. तशेंच ताचो अनुपालन अहवास 1 नोव्हेंबराक सादर करपाचो आदेश पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी आनी हरमल पंचायत सचिवांक दिल्लो.

मजगतीं, वयलें बांदकाम 31 ऑक्टोबराक मोडपाचें आशिल्लें, पूण सील केल्ल्यान तें मोडूंक ना. ही याचिका जेन्ना 1 नोव्हेंबराक सकाळीं सुनावणे खातीर खंडपिठा मुखार आयली तेन्ना तें बांदकाम मोडूंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयलें. त्याच वेळार कंदारी हाच्या वकिलान तें मोडपा खातीर मुजतवाड दिवची, अशी विनवणी खंडपिठाक दिली. खंडपिठान ती विनवणी मान्य करून 15 डिसेंबर मेरेन ती मोडपा खातीर वेळ दिला. त्या वेळार संबंदीत यंत्रणांक अनुपालन अहवाल सादर करपाक सांगलें.

वयले याचिकेची सुनावणी चालू आसतना त्याच उदरगत प्रतिबंदीत वाठाराचे पंचायत वांगडी आशिल्ले सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस हांचो बापूय पास्कल हाच्या नांवार एक बेकायदो बांदकाम आशिल्ल्याचें उजवाडाक आयलें. ते भायर ताचो चुलतो फ्रांसिस्को हाच्या नांवार आनीक एक बेकायदो बांदकाम आशिल्ल्याचेंय मुखार आयलें. थंय बेकायदो तरेन गेस्ट हालस चलयतात अशें नदरेक आयले उपरांत खंडपिठान बडी मारली आनी तें गेस्ट हावस ताकतिकेन सील करपाचो आदेश दिलो.

उच्च न्यायालयाचो म्हत्वपूर्ण आदेश

गिरकारवाड्यार उदरगत प्रतिबंदीत वाठारांत नेमकी कितलीं बांदकामां आसात? कोणाच्या नांवार आसात? थंय कसले वेवसाय चलतात? ह्या सगल्यांची म्हायती 7 नोव्हेंबराक जावपी सुनावणे वेळार सविस्तरपणान सादर करची, असो म्हत्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्या. भारत देशपांडे ह्या दोन वांगड्यांच्या खंडपिठान दिला.