हणजूणें, पेडण्यांत ध्वनीप्रदुशण जाल्यार सरळ आस्थापन सील करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीपीएसबी, न्यायदंडाधिकारी, पुलीस यंत्रणांक खंडपिठाचो अादेश

पणजी : उत्तर गोंयांतल्या हणजूण आनी पेडणें पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींत खंयूय ध्वनीपदुशण जाल्ल्याचे दिसून आयल्यार संबंदींत आस्थापनांतली उपकरणां जप्त करून सील करात, असो स्पश्ट आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिला. हे विशीं गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ (जीपीएसबी),

न्यायदंडाधिकारी, पुलीस तशेंच हेर यंत्रणांक आदेश दिला.

सागरदीप शिरसयकार हांणी 2021 त खंडपिठांत जनहीत याचिका दाखल करून ध्वनी प्रदुशणाचो मुद्दो उपस्थीत केल्लो. तातूंत तांणी राज्य सरकार, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी, म्हापशें उपजिल्होधिकारी, उत्तर गोंय पुलीस अधिक्षक, म्हापशें उपअधिक्षक, हणजूण पुलीस निरिक्षक, गोंय पर्यटन खातें, हणजूणचे सरपंच आनी सचीव, अबकारी आयुक्त आनी लारिव्ह बीच शॅकचे धनी एलायनो परेरा हांकां प्रतिवादी केल्ले.

तशेंच आर्नोल्ड डिसा हांणी राज्यांत नायट क्लब, बार अँड रेस्टोरंट, तशेंच वैयक्तीक पांवड्यार नागरीक मध्यान राती वेळार उक्ते सुवातेंत परवानगी घेनासतना पार्ट्यो आयोजीत करीत आशिल्ल्याचो मुद्दो जनहीत याचिकेंतल्यान केल्लो. तशेंच मुखार कितेंच जायनाशिल्ल्याचे पळोवन मूळ याचिकादार शिरसयकार हांचे सयत डिसा हांणी खंडपिठांत अवमान याचिका दाखल केल्या.

हे याचिकेच्या सुनावणे वेळार वयल्या वाठारांतल्या दर्यादेग वाठारांत ध्वनीप्रदुशण नेमांचे उल्लंघन करून रातीं उसरां मेरेन पार्ट्यो आयोजीत करतात. हे खातीर ध्वनी प्रदुशण मेजपा खातीर जीएसपीएसबीन बसयिल्ले ‘रिअल-टायम’ ध्वनी निरिक्षण प्रणाली संबंदीत आस्थापनांच्या वाठारांत नाशिल्ल्यान तांचो कितेंच फायदो जायना, असो दावो याचिकादारान खंडपिठांत केला. तशेंच वयल्या वाठारांत अचकींत पळोवणी करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणीय खंडपिठांत केली.

हाची दखल घेवन खंडपिठान याचिकादारांच्या मागणे प्रमाण, वयल्या वाठारांत ‘वीक अँण्ड’ वेळार रातीं जोड रितीन अचकींत पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश जारी केला. तशेंच नेमांक पाळो दिनात अशा आस्थापनांची उपकरणां जप्त करून ती सील करपाचो आदेश जारी केला. हो आदेश न्या. महेश सोनक आनी न्या. भारत देशपांडे हांणी दिला.