हडफड्यां स्पाक उजो; दोन लाखाचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: हडफड्यां नमस्ते नांवाचें सलून अ‍ॅण्ड ब्युटी स्पाक शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्या उज्यांत दोन लाखांचें लुकसाण जालें. पिळर्ण उजो पालोवपी दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण ही दुर्घटना सोमारा सांजवेळा 4.40 वरांच्या सुमाराक घडली. ह्या स्पांतले अ‍ॅसींत विजेचो भार वाडिल्ल्यान शॉर्ट सर्कीट जालें.

हाका लागून स्पातले तिनूय अ‍ॅसी लासून गेले. ह्या अ‍ॅसीचे वटेन आशिल्ल्यो वस्तूय लासून गेल्यो. हातूंत सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. जाल्यार उजो पालोवपी दळाक 20 लाखांचो म्हालवज वाटावपाक येस आयलें.

घडणुकेची म्हायती मेळटकूच उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी श्रीकृष्ण पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला हवालदार लाडू सावंत, श्याम पाटील, विशाल पाटील, स्वप्नील नायक, राजेश पिरणकार आनी विराज कांदोळकार ह्या पंगडान उजो पालयलो.

ह्या सलून ब्युटी स्पांत ल्हानशे सुवातेंत स कुडी तयार केल्ल्यो, आनी दोन कुडीं खातीर एक अ‍ॅसी बसयिल्लो. ह्या अ‍ॅसींत विजेचो अतिभार जालो आनी ताका लागून शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो.