हडप केल्ली जमीन मुळ धनयांक परत मेळटली : मुख्यमंत्री सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भानगडींत हात आशिल्ल्या 7 जाणांचेर जातली खर कारवाय

पणजी, प्रतिनिधी : गोयां भायर स्थायिक जाल्ल्या ज्या गोंयकारांची जमीन बेकायदेशीरपणान हडप जाल्या तांका तांची जमीन परत मेळटली. तशेच भानगडीत हात आशिल्ल्या 7 गुन्यांवकारांचेर कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जमीन हडप प्रकरणांत चवकशी आयोगान अहवाल सादर केले उपरांत तांणी ही म्हायती दिली.
बेकायदा जमीन हडप प्रकरणात चवकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव हांणी आयज बुधवारा सरकाराक चवकशीचो अहवाल सादर केलो.
कागदपत्रांनी फेरफार करून बेकायदा जमीन हडप करपाचीं प्रकरणां फाटलीं 15 ते 20 वर्सां सुरू आशिल्लीं. हातुंत सरकारी जमीन तशेंच गोंयां भायर विदेशांत स्थायिक आशिल्ल्यांच्या जमनींचो आसपाव आसा. दुबावितांक अटक करपा सयत चवकशी सुरू जाल्ल्यान हे प्रकार आतां बंद जाल्यात. फुडें अशे प्रकार जावचे न्हय म्हूण आयोगान सरकाराक सुचोवण्यो केल्यात. दुबावितांचेर आतां आरोपपत्र दाखल जावन सुनावणी सुरू जातली. ह्या प्रकरणांत 7 मोठे ठकसेन आसात. तांकां हाचे पयलीं अटक जाल्या. तांचेर निश्चितपणान कारवाय जातली, अशें डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
फुडाराक बनावट कागदपत्रांच्या आदारान बेकायदा जमनीची विक्री जावची न्हय, म्हूण सरकार उपाय येवजण्यो करतलो.
बेकायदा जमीन विक्रीची चवकशी करून ताचेर नियंत्रण दवरपाक सरकाराय येस आयलां. म्हज्या सरकाराची ही सगळ्यांत व्हड कामगिरी आसा. शेत जमनीची विक्री बंद जावची, म्हूण सरकारान कायदो केला, अशेंय डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
गोंयां भायर स्थायिक जाल्ल्या मुळ धनयांक परत जमनी मेळटल्यो. हाचे खातीर खासा वेवस्था तयार जातली. जमनीचेर कोणीच दावो केलो ना, जाल्यार सरकार ती जमीन ताब्यात घेतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
बेकायदा जमीन हडप प्रकरणाच्या चवकशी खातीर ऑगस्ट 2022 वर्सा सरकारान आयोग स्थापन केलो. जानेवारी 2023 त आयोगान काम सुरू केलें. पुलिसांनी बेकायदा जमीन हडप प्रकरणी 76 गुन्याव नोंद केल्यात.