हंगामांतलें पयलें चार्टर विमान दाबोळी विमानतळाचेर पावलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : रशियेचें चार्टर विमान २५० प्रवाशांक घेवन दाबोळी विमानतळाचेर आयज फांतोडेर देवलें. ह्या हंगामांतलें हें पयलें चार्टर विमान. आनीक दोन दिसांनी कझाकिस्तानाच्यानूय चार्टर विमान गोंयांत देंवतलें.

मॉस्को आनी एकटेरिनबर्ग हांगच्यान गोंयां खातीर उड्डाण सेवा सुरू केल्या. ही सेवा दिवपाची घोशणा रशियन सरकाराच्या मालकीच्या ‘एरोफ्लॉट’ हे विमान कंपनीन केल्या. तशेंच मॉस्को ते सरळ दिल्ली मेरेनूय ही कंपनी उड्डाण सेवा दितली. भारत आनी रशिया हांचे मदल्या द्विपक्षीय करारा प्रमाण ३० सप्टेंबर सावन शेरेमेत्येवो विमानतळा वयल्यान तीन सप्तकी उड्डाणां मंगळार, शुक्रार आनी शेनवारा जातलें.