स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज भारतीय स्वातंत्र्य दीस. स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पुराय जाल्यांत. ज्या देशांत सुय पसून जायना अशें म्हणटाले, तो देश फाटल्या 75 वर्सांच्या काळांत चंद्र, मंगळाचेर स्वारी करपाक सज्ज जाला. खरेंच प्रत्येक भारतीयाक अभिमान दिसपा सारकी ही गजाल.

आयज आमी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात. 75 वर्सां आदीं ह्या दिसा म्हळ्यार 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो देश ब्रिटिशांचे गुलामगिरींतल्यान मुक्त जालो. ताचे आदीं आमच्या देशाचेर ब्रिटिशांचो शेक चलतालो. वेपारी जावन आयिल्ले ब्रिटीश रोखडेच ह्या देशाचे स्वामी जाले आनी लाखांनी भारतीयांक गुलाम केले. देश वनवासांत गेलो.
सुमार देडशें वर्सां ब्रिटीशांनी आमच्या देशाचेर राज्य केलें. त्या काळांत तांणी फकत आमचो इतिहास, आमचो पराक्रम आनी आमचो आत्मसम्मान नश्ट करपाचो वावर केलो. भांगराचो धुंवर भायर सरतालो त्या देशाक फकत गरीब करपाचो वावर ताणें केलो. देशांतल्या नागरिकांक गुलाम म्हणून ते वागयताले. भारतांतल्या गरीब, सामान्य नागरिकांचेर तांणी खूब अत्याचार केलो. ब्रिटिशांच्या अन्यायाक लागून त्रास सोंसपी लोकांनी 1857 वर्सा ब्रिटिशां आड पयलो उठाव केलो. दुर्दैवान हो उठाव यशस्वी जालो ना पूण ताका लागून भारतीयांक ब्रिटिशां आड झुजपाची प्रेरणा मेळ्ळी. ह्या उठावांतल्यान हजारांनी देशभक्त जल्माक आयले. कांय जाणांनी खर क्रांती वरवीं जाल्यार कांय जाणांनी रचनात्मक अहिंसे वरवीं ब्रिटिशां कडेन झूज केलें.
देशाचे स्वातंत्र्या खातीर हजारांनी क्रांतीकारांनी आपलें रगत व्हांवडायलें, कांय जाणांक फांशी दिली आनी कांय जाणांक ब्रिटीशांनी हुतात्मा केली. जायत्या जाणांक बंदखणींत घाले. कांय जाणांक काळ्या उदकाची आनी कांय जाणांक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. देशाचें स्वातंत्र्य जायत्या ज्ञात- अज्ञात वीरांच्या बलिदानान साध्य जालें.
15 ऑगस्ट 1947 दिसा मध्यानरातीं 12 वरांचेर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हाणें दिल्लीच्या लाल किल्ल्यांत तिरंगो हुबयलो आनी देशांत स्वातंत्र्याची नवी उदेंत जाली. स्वातंत्र्याचीं 75 वर्सां पुराय करून आयज आमी 76 व्या वर्सांत प्रवेश करतात. 75 वर्सां हो खंयच्याय देशाचें मुल्यांकन करपाक सामकोच उणो काळ, पूण इतल्या उण्या काळांत लेगीत आमचो देश आयज संवसारांतलो सगळ्यांत फुडारिल्लो देश म्हणून वळखतात. फाटल्या 75 वर्सांत आमच्या देशान सगल्या मळार म्हत्वाची प्रगती केल्या. कला, खेळ, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, साहित्य, शिक्षण, अर्थशास्त्र, राजकारण, समाजीक कारणां ह्या सगळ्या मळार भारतान एक वेगळी अस्मिताय निर्माण केल्या. सुयो करपाक शकना अशें मानपी देश आयज चंद्राचेर स्वार जाला. भारतान घेतिल्ली ही गरुडाची झेप हेरांनी तोखणाय करपा सारकी.
भारतीय लोकशाय ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली लोकशाय. देशाक स्वातंत्र्याचीं 75 वर्सां पुराय जाल्यांत तरी आमचे लोकशायेक अजून कांयच त्रास जावंक ना. आमचो देश 26 जानेवारी 1950 सावन प्रजासत्ताक जालो. भारताचें संविधान डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सारक्या व्हड मनशान बरयलें. त्या संविधाना प्रमाण देश चलता. देशांत विंगड विंगड जाती, धर्म, पंथाचे लोक एकवटान, मायेमोगान रावतात. दरेका प्रदेशाची भास वेगळी, वेशभूषा वेगळी, संस्कृताय वेगळी आसली तरी भारतीय म्हणून आमी सगळे एक. 140 कोटी लोकांक एकठांय बांदपाचें काम आमच्या संविधानान केलां. देखूनच भारतीय संविधान हें संवसारांतलें सगळ्यांत बरें संविधान मानतात.
भारता वांगडा स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या आमच्या शेजारच्या देशाची स्थिती आमी पळयतात. भारत एक बळिश्ट राष्ट्र म्हूण फकत 75 वर्सांत उदयाक आयलें. आमी संवसारीक महाशक्त जावपाचे दिकेन पावलां उबारतात. ही प्रगतीची सर्त चालू उरल्यार फुडल्या 25 वर्सांत भारत एक संवसारीक महाशक्त जातलो, हातूंत मात पसून दुबाव ना. अमृत ​​महोत्सव स्वातंत्र्य दिसाच्यो देशवासियांक परबीं! जय हिंद!!

श्याम ठाणेदार
9922546295