स्वयंपूर्ण गोंया खातीर दरेकान यत्न करचे

दिवचल भौशीक गणेशोत्सवाचें दर्शन घेतले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंडळाचे पदाधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: दिवचले भौशीक गणेशोत्सवाचें घेतलें दर्शन

दिवचल: पर्यावरणाची राखण तशेंच आशिकुशीचो वाठार नितळ दवरपा खातीर दरेकान जापसालदारकी घेत जाल्यार सगली कडेन आपसूक नितळसाण दिसतली. गणपती ही स्वयंपुर्णतायेची देवता आसा. दरेक घरांत स्वयंपूर्ण गोंया खातीर तशेंच आत्मनिर्भर भारता खातीर सातत्यान यत्न करप गरजेचें आसा अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें.

गोंयांत स्वयंपुर्णतायेचो नारो फाटलीं चार वर्सां गाजत आसा. खूबशीं बरीं कामां जाल्यांत. नवे पिळगेक तशेंच बायलां आनी सर्वसामान्यांनी हो नारो येसस्वी करपा खातीर विशेश रुची दाखयल्या ती अदीक गतीन करात अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवचले केलें.

दिवचल भौशीक गणेश मंडळाच्या गणपतीचें दर्शन घेवन तांणी गोंयच्या कल्याणा खातीर प्रार्थना केली. फाटलीं चार वर्सां आमचे स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोंया खातीर यत्न आसून समाजीक संस्था आनी दरेकान अदीक नेटान हें कार्य मुखार व्हरचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें.

गोंयचो परंपरीक वेवसाय परतून नव्यान सुरू जावचो आनी सगल्या 18 प्रकारचे परंपरीक कारागीर आसात तांकां स्वयंपूर्ण करपाचो हावेस आसा. ते खातीर सगल्या घटकांनी सहकार्य करचें. आत्मनिर्भर भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें सपन सत्यांत देंवोवपा खातीर सगल्यांनी योगदान दिवचें. तशेंच 1 ऑक्टोबर दिसा नितळसाण अभियानांत वांटेकार जावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें.

दिवचल गणेश मंडळ बरें काम करता. नितळसाण आनी हेर उपक्रमांतूय तांणी वांटो घेवपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें.

ह्या वेळार अध्यक्ष प्रसाद नाटेकार, तुळशीदास परब, नरेश कडकडे, प्रशांत धारगळकार, संजय शेट्ये, विश्वास गांवकार तशेंच हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.