स्मार्ट वॉचान दिलो काळजाच्या आताकाचो अलर्ट: भाजपा फुडार्‍याचो वांचलो जीव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हैदराबाद, खबरां संस्थाः अॅपल स्मार्ट वॉचान तेलंगणांतल्या भाजपा फुडार्‍याचो जीव वांचलो. प्रताप रामकृष्ण अशें ताचें नांव. ताका काळजाचो आताक येवचे पयलीं स्मार्ट घड्याळान अलर्ट दिलो. तो गंभीरतायेन घेवन प्रताप रामकृष्ण हॉस्पिटलांत पावलो. तपासणी केले उपरांत तांच्या काळजांत दोन ब्लॉक्स आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. उपरांत दोतोरांनी बेगोबेग उपचार केले.
हे विशीं उलयतना दोतोरान सांगलें, प्रताप रामकृष्ण हे वेळार हॉस्पिटलांत पावूंक नाशिल्ले जाल्यार परिस्थिती गंभीर आसतली आशिल्ली. अॅपल वॉचाक (घडयाळ) लागून आपलो जीव वांचलो, अशें प्रताप रामकृष्ण हांणी सांगलें. आतां सावन ही घडयाळ सदांच हातांत घालतलों अशेंय तांणी म्हणलें.
तेलंगणाच्या सिरसिलाचे ते भाजपा फुडारी. ते नेमान स्मार्ट वॉच वापरता. तें स्मार्ट घड्याळां परस म्हारग आशिल्ल्यान वापरप्यांचो आंकडो उणो आसा.
प्रताप रामकृष्ण ६२ वर्सांचे आसून कांय दिसां सावन तांची भलायकी सारकी नाशिल्ली. बारीक सारीक कामां केल्या उपरांत वा मात्शें चल्ल्यार ते थकताले. तांची तकलीय दुखताली. मात प्रताप रामकृष्ण हांकां आपल्याक गॅसीचो त्रास आसा असो दुबाव आशिल्लो.
जेन्ना स्मार्ट वॉचान अलर्ट दिलो तेन्ना ते मॉर्नीग वॉकाक गेल्ले. तांची तकली दुखपाक लागली. हे खेपे तांणी घाल्ले स्मार्ट घडयाळीन तांकां अलर्ट दिलो.