स्पिनाचो जादूगार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे चौकडेंत बेदी पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ले. तांणी पंगडाचे कॅप्टन म्हूणय काम केलें. तांचो काळ 1967 ते 1979. 266 विकेटी घेतल्यो तांणी.

वेस्ट इंडीज आनी आॅस्ट्रेलिया सोडल्यार हेर देशांनी तशे फास्ट बाॅलर नाशिल्ले. वेस्ट इंडीजाचे तर इतले नेटान, वेगान बाॅलींग करताले की तांचे बाॅलूय प्रेक्षकांक दिसनाशिल्ले. तो काळ टीव्हीचो न्हय. आतां मॅचीच्या प्रक्षेपणांत सगलें बारीकसारीक पळोवपाक मेळटा. पूण, रेडिओचेर काॅमेंट्री आयकुपाची ती क्रेझ, उमेद आयज दिसना. त्या काळार फास्ट बाॅलरांच्या जिवार क्रिकेट मॅची सोंपेपणी जिखताले. मात, वयल्या दोनूय पंगडांक घाम फोडपी बाॅलर आशिल्ले ते स्पीनर. तांची फास्ट तर हांची स्लो. पूण बॅट्समनाक बाॅल खंयच्यान गेलो आनी विकेटीर आदळ्ळो, तें कळनाशिल्लें. थर्त भियेताले ते तांकां. ह्या स्पिनरांनी स्वताचें अशें वेगळें विश्व तयार केलें. तातूंत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ले ते आमचे स्पिनर! तांतूतली चलाख चौकडी खूब गाजली. 40- 45 वर्सां उपरांतूय खेळांमोगी तांची याद काडटात, हाचे वयल्यान तांच्या कर्तृत्वाची कल्पना येतली. हे चौकडेंतलो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर काल संवसाराक अंतरलो. बिशन सिंग बेदी. तांच्या मरणान स्पिनरांचो तो मंतरिल्लो काळ जाण्ट्यांचे नदरे मुखार आयला आसतलो!
आयचे पिळगेक बेदी म्हणल्यार कोण तें खबर आसपाची गरज ना. उपरांतच्या काळांत अनील कुंबळे, दिलीप दोशी, मनिंदर सिंग, रवीचंद्रन अश्वीन, नरेंद्र हिरवाणी, राजेंद्र जडेजा… आनिकूय जायत्या जाणांनी मैदान गाजयलें. पूण बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, बी एस चंद्रशेखर आनी एस वेंकटराघवन हांणी जी दहशत निर्माण केल्ली, तशी आनीक कोणाक करूंक जमली ना. हे चौकडेंत बेदी पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ले. तांणी पंगडाचे कॅप्टन म्हूणय काम केलें. तांचो काळ 1967 ते 1979. ते 67 टेस्ट मॅची खेळ्ळे. 266 विकेटी घेतल्यो. तेन्ना एक दिसाच्यो मॅची चड जायनाशिल्ल्यो. बेदी फक्त 10 मॅची खेळ्ळे आनी सात विकेटी घेतल्यो. भारतान 25 जून 1983 दिसा प्रुडेंन्शियल वर्ल्ड कप जिखलो आनी मागीर हांगाची क्रिकेट सर सर करून वयर तेंगशेर पावली. मदलो आॅस्ट्रेलियेचो भांगरा काळ सोडल्यार आमचो पंगड कायम क्रमांक 1, 2 चेर आसा. ताचे पयलीं आमच्या पंगडान नांव घे सारकी कामगिरी केली, तातूंत वयल्या चार स्पिनरांचें व्हडलें योगदान आसा, हें न्हयकारून चलचें ना. तांणी देशाच्या स्पीन बाॅलिगेची बुन्याद घाली, हें मानून घेवचेंच पडटलें.
पंजाबान देशाक बरे स्पिनर दिल्यात. बेदीय थंयचेच. पूण, दिल्ली खातीर ते 370 फर्स्ट क्लास मॅची खेळ्ळे. 1560 विकेटी घेतल्यो. तेन्ना आयचे सारक्यो धडाधड मॅची जायनाशिल्ल्यो. नाजाल्यार सगल्या खेळगड्यांनी विक्रमाचेर विक्रम केल्लें, आमकां पळोवपाक मेळपाचें. आयज टेस्ट मॅची उण्यो आनी एक दिसाच्यो, 20- 20 मॅची चड जाल्यात. खेळाक वेग आयला. बेदी हांणी 22 टेस्ट मॅचींनी कॅप्टनशीप सांबाळ्ळी. भितरले फक्त 6 मॅची ते जिखले आनी 11 हारले. तांणी 14 फावटीं डावांत पांच विकेटी घेतल्यात. 1975 त भारत वर्ल्डकपांत दोन मॅची खेळ्ळो. बेदी हांचो हो पयलो आनी निमाणो वर्ल्डकप. उपरांतच्या काळांत हेर खेळगड्यां प्रमाण ते कोच, काॅमेंटेटर जाले. भारत आपली पयली वन डे जिखला. तातूंत बेदी हांचें योगदान आशिल्लें. अजीत वाडेकर जखमी जाल्ले तेन्ना बेदी हांणी कॅप्टन म्हूण इंग्लंडा आडची 1971 ची माळ जिखिल्ली.
क्रिकेट हो सभ्य मनशांचो खेळ, अशें बेदी मानताले. 1978 त पाकिस्ताना आडचे एके मॅचींत भारताक 14 बाॅलांनी 23 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो. दोगूच आवट जाल्ले. सर्फराज नवाजान फाटोफाट चार बावन्सर घाले. कांय बाॅल बॅट्समनाचे तकले वयल्यानूय गेले. मात पाकिस्तानाच्या अंपायरान वायड दिवंक नात. ही मॅच खिलाडू वृत्तीन खेळनात, अशें जाणवतकच कॅप्टन बेदीन खेळगड्यांक पॅव्हेलियनांत आपयले आनी पाकिस्तानाक जैत मेळ्ळे. मागीर ह्या निर्णयाचेर खूब वाद- विवाद जाले. पूण, निमाणे मेरेन बेदी आपणे केलें तेंच बरोबर ह्या मताक दसून रावले. खेळगडे सहसा एकमेकांक मजत, मार्गदर्शन करिनात. पूण बेदी ताका आडवाद आशिल्ले. तांच्या हाता खाला कितलेशेच स्पिनर घडल्यात. बेदी इल्ले चडूच खिलाडू वृत्तीचे आशिल्ले. हालीं- हालीं मेरेन तांणी भारतीय क्रिकेटीचेर, खेळगड्यांचेर, बीसीसीआयचेर टिका केल्या. कोण कितें म्हणटलो, त्रास करतलो, लुकसाण जातलें, हें चिंतिनासतना ते बेधडक मत मांडटाले. स्पिनाच्या ह्या जादूगाराक समेस्त खेळांमोगींचे वतीन आर्गां.