स्टॉक ट्रेडींग वरवीं 30 जाणांची 21 कोटींची फटवणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-नुवेंतली घडणूक, अर्थीक गुन्यांव फांट्यांत कागाळ दाखल

पणजी : चड कळंतराचें हांयस दाखोवन 30 गुंतवणूकदारांक ‘स्टॉक ट्रेडींग’ करपाक सांगून 20.83 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ले प्रकरणांत गोंय पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव विभागान (ईओसी) नुवें-मडगांवां मायरन रॉड्रिग्ज आनी ताची घरकान्न दीपाली परब हांचे आड गुन्यांव दाखल केला. अशा प्रकरणांत फटवणूक केल्ले प्रकरणांत ह्या दोगांयचेर हाचे पयलीय एक गुन्यांव दाखल जाला.

ईओसीन दिल्ले म्हायती प्रमाण, ह्या प्रकरणांत दक्षीण गोंयांतल्या सुमार 30 जाणांनी कागाळ दाखल केल्या. दुबावीत मायरन रॉड्रिग्ज हाणें कागाळदारांक स्टॉक ब्रोकर जाल्यार ताची घरकान्न दीपाली परब हिणें अर्थीक तज्ञ आशिल्ल्याचे सांगून लोकां कडेन संपर्क करून स्टॉक मार्केटांत गुंतवणूक करपाक सांगलें.

दुबावितांनी कागाळदारांक 25 ते 45 टक्के कळंतर दिवपाचें आस्वासन दिलें. ते प्रमाण दुबावितांनी कागाळदारांक 20 डिसेंबर 2011 ते 15 जुलय 2023 ह्या काळांत 20 कोटी 83 लाख 90 हजार 336 रुपया गुंतवणूक करपाक सांगलें. मात थारिल्ले प्रमाण तांकां रक्कम दिवंक ना. तशेंच दुबावीत फरारी जाल्ल्याची म्हायती कळ्ळे उपरांत ईओसींत कागाळ दाखल केल्या. हाची दखल घेवन ईओसीचे पुलीस निरिक्षक रमेश शिरोडकार हांणी कागाळ दाखल केल्या. ते प्रमाण, पुलीस उपनिरिक्षक परेश रामनाथकार हांणी दुबावीत दाम्पत्याच्या विरोधांत भा.दं.सं.च्या कलम 409, 420 आनी आरडब्ल्यू 34 खाला गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला.