स्क्रॅप धोरणाक लागून कदंब म्हामंडळा कडेन बशींचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उल्हास तुयेंकारः डिझॅला वयल्यो घेतले 50 बशी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः स्क्रॅप धोरणाक लागून कदंब येरादारी म्हामंडळा कडेन बशींचो उणाव आसा. ताका लागून शाला आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर बशींची मागणी खूब वाडल्या. हो उणाव भरून काडचे खातीर डिझॅलाचेर चलपी 50 नव्या बशींचो आस्पाव करपाचे आसात, अशें कदंब येरादारी म्हामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार हांणी सांगलें.

केंद्र सरकाराची 15 वर्सां आदल्यो बशी क्रॅप करपाच्या धोरणाक लागून कदंब बशींचो आंकडो देंवलो. 15 वर्सां जावन गेल्ल्यो 50 बशी आशिल्ल्यो. पूण बरे स्थितींत आशिल्ल्यो बशी कावलाक काडच्यो पडल्यो. बशी पोरण्यो जाल्ल्यान खूबश्या रस्त्यां वयल्यो बशी बंद आसात, अशें तुयेंकार हांणी सांगलें.

हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां कळयलें. तांणी म्हामंडळाक 50 नव्यो बशी घेवपाक परवानगी दिल्या. कांय दिसांनी त्यो बशी बांदपाक दिवपाचे आसात. बशींचो उणाव आसा, अशें खूबश्या स्कुलांनी म्हामंडळाक कळयलां, तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर म्हाविद्यालयांनी वचाक बशी नात. ताका लागून 60 ते 70 बशींचो गरज आसा, अशें तुयेंकार हांणी सांगलें.

म्हामंडळा कडेन सध्या 54 ईव्ही बशी आसात. आनीक 100 ईव्ही बशी विकत्यो घेवपा खातीर हैदराबादचे कंपनीक ऑर्डर दिल्ली. मे मेरेन त्य बशी मेळपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण आतां मेरेन फक्त चारूच बशी तांणी दिल्यात. 96 ईव्ही बशी अजून पावपाच्यो आसात, अशी म्हायती तुयेंकार हांणी दिली.

स्मार्ट सिटी खाला म्हामंडळाक आनीक ईव्ही बशी येतल्यो. स्मार्ट सिटींतल्या रस्त्यांचें काम पुराय जाले उपरांत 48 बशी पणजी शारांत भोंवतल्यो. म्हामंडळ खाजगी बसकारांचें पोट मारपाक शकना. येरादारी खात्या वांगडा तांची बसका घेतल्या आनी तांकां दुसरो रस्तो दिवन हो विशय सोडयला, अशें तुयेंकार हांणी स्पश्ट केलें.

‘म्हजी बस येवजणे’क दक्षीण गोंयांत बरो प्रतिसाद मेळटा, पूण उत्तर गोंयांत मात चड प्रतिसाद ना. हे येवजणे खाला 66 बशी मडगांवच्यान काणकोण, सांवड्डें, कुडचडें आनी सांगें वाठारांत चलतात. दरेका किलोमिटरा फाटल्यान आमी तांकां 34 रुपया 15 दिसां भितर दितात, अशी म्हायती तुयेंकार हांणी दिली.

आंतरराज्य प्रवाशां खातीर घाततले 50 बशी

शिर्डी, हैदराबाद, पुणे मार्गार आंतरराज्य प्रवाशां खातीर कदंब म्हामंडळ 50 बशी घालतलें. सध्या ह्या मार्गार खूब उण्यो बशी आसात. हो उणाव भरपा खातीर कोंडुसकर हे खाजही बस कंपनी वांगडा म्हामंडळान कबलाक केल्ली. पूण त्यो पोरण्यो जाल्ल्यान परतून परतून मोडटात, अश्यो कागाळी येवपाक लागल्यो. हे खातीर कोडुसकरा कडली कबलात रद्द केल्या. पयशे दिले उपरांत तशी सेवा मेळप गरजेचें. ताका लागून आंतरराज्य प्रवाशां खातीर कदंब म्हामंडळ लक्झरी आनी सेमी लक्झरी बशी मागयल्यात, अशी म्हायती उल्हास तुयेंकार हांणी दिली.