सोर्तींतल्यान दुयेंतींचेर उपचार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जाणांत तुमी ?

केरळांतले वर्सुकी बंपर लॉटरींत रिक्शा चलोवपी अनुपाक 25 कोटींचो जॅकपॉट मेळ्ळो. ताका लागून केरळ लॉटरी परतून एक फावट चर्चेंत आयल्या. केरळांत फाटलीं 55 वर्सां सरकार लॉटरी चलयता. हाका लागून सरकाराक व्हड येणावळ मेळटा. मात, सोर्ती विकप हो जुगार. ताचेर बंदी घालपाक जाय, अशें लाखांनी भारतीयांचें मत. देशांतल्या जायत्या राज्यांनी सोर्तींचेर बंदी आसा. मागीर केरळांत ती इतली लोकप्रीय कशी आसा, हो प्रस्न लोक सदांच विचारतात.

1967 वर्सा केरळाचे तेन्नाचे अर्थमंत्री पी. के. कुंजू हांणी सरकारी सोर्त सुरू करपाचें थारायलें. राज्याक येणावळ मेळटाच, पूण गरीबां खातीर भलायकी येवजण्यो चालीक लावपाक हो पयसो वापरतात. सध्या राज्याक मेळपी वट्ट कर येणावळींत सोर्तींचो वांटो 81.32 टक्के आसा. अनुप जिखला ती वर्सुकी सोर्त. 500 रुपया एक. केरळांत अंदूं 66.5 लाख सोर्ती खपल्यो. पोरूं होच आंकडो 54 लाख आशिल्लो. हे सोर्तीचेर विक्री एजंटाक 25 टक्के कमिशन दितात.

केरळ सरकाराच्यो 7 सप्तकी सोर्ती आसात. इनामाची रक्कम 75 लाख ते 1 कोटी रुपया. सोर्त 10 रुपया एक. दर वर्सा स बंपर ड्राॅ जातात. इनामां 6 ते 25 कोटी मेरेन आसतात. ह्या सोर्तींचें मोल 100 ते 500 रुपयां मदीं आसता. हातूंतल्यान मेळपी येणावळ कल्याणकारी येवजण्यां खातीर वापरतात. जीएसटींतल्यान मेळपी पयशे अनाथ ज्येश्ठ नागरिक, गंभीर दुयेंतींचेर फुकट उपचार, गंभीर दुयेंसांचो खर्च करपाक वापरतात. सोर्तीक लागून थोड्यांक फायदो जाला, मात कांय जाणांनी पयशे वगडायल्यात.

13 राज्यांनी सोर्ती आसात. त्यो राज्य सरकारां चलयतात. पूण, जायत्या राज्यांनी सोर्त हो जुगार मानून ताचेर बंदी घाल्या. केंद्रशासीत प्रदेशांनी लॉटरीचेर बंदी आसा. देशांत अधिकृत ऑनलायन सोर्त ना. आसाम, अरुणाचल, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, सिक्किम, नागालँड, मिझोराम, पंजाब, अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांनी सरकारी सोर्ती आसात. थंय ताचें मोल 1 ते 500 रुपया मेरेन आसा. केरळांत दर दिसा 90 लाख सोर्ती खपतात, अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता.