सोनारबाग बंदाऱ्याक लोकांचो विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः सोनारबाग-उसगांवां हांगा बंदारो बांदपाक थळाव्या लोकांनी उसगांव पंचायत कार्यालयांत येवन विरोध केलो. पंचायत मंडळान तांका तेंको दिवंन उदकास्रोत खात्याच्या इंजिनियरांक चर्चे खातीर आपोवपाचें थारालयां. जबरदस्तीन बंदारो बांदल्यार खर आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी गांवच्या लोकांनी दिल्या.
सोनारबाग हांगा उदकास्रोत खात्या वतीन बंदारो बांदपाचें काम सुरू करपा खातीर आयिल्ल्या इंजिनियरांक फाटल्या मंगळारा ग्रामस्थांनी आडायल्लें. व्हो बंदारो बांदकाम ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय अशें तांणी पंचायत मंडळा कडेन मागल्लें.  सरपंच नरेंद्र गांवकार नाशिल्ल्यान बिरेस्तार उपसरपंच संगीता डोईफोडे हिचे येजमानके खाला पंचायत मंडळाची बसका जाली. ग्रामस्थांक विस्वासांत घेवन उदकास्रोत इंजिनियरां कडेन भासाभास करपा खातीर तांका पंचायत कार्यालयांत आपोवपाचो निर्णय घेतलो.
सरपंच नरेंद्र गांवकार आपलो ताबो हेर कोणा कडेन दिनास्तना फाटल्या तीन-चार दिसां सावन गायब जाल्यात अशी म्हायती पंच वांगडी मनिषा उसगांवकारान दिली. सरपंच बेपत्ता जाल्यात काय तांचें कोणेय अपहरण केलां हाचो सोद घेवपाची गरज आसा अशें सांगतना पावसाच्या दिसांनी सतावपी प्रश्नाक लागून सोनारबागचे लोक बंदरो बांदपाक विरोध करतात आनी आपूण तांच्या वांगडा आसतलें अशें तिणे जाहीर केलां.