सैमिक कारंजें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजेच्या भाटलें वाठारांत पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक फुकट. इमारती परत चड उंच फवारो उडटालो.
(व्हिडियो- नारायण पिसुर्लेकार)

https://twitter.com/bhaangarbhuin/status/1529036742866632704?s=20&t=oYAeP8HpZ_j45Nq8ktm4Ag