सेंट रॉक यूथ क्लबाक वस्तादपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुडटरी जिमखानाक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन माजोड्डेंच्या सेंट रॉक यूथ क्लबान केळशीं पंचायत करंड आंतरगांव फुटबॉल सर्त जिखली. केळशीं ग्रामपंचायतीन पुरस्कृत केल्ली आनी केळशींच्या सांताक्रूझ क्लबान आयोजीत केल्ली सर्त केळशीच्या फा. ड्रमस्टन आनी वॅलिंग्टन फुटबॉल मैदानाचेर जाली.

मॅचीच्या 12व्या मिनटाक लॅनी वाझान सेंट रॉक यूथ क्लबाचें खातें उगडलें. ते उपरांत 48व्या मिनटाक बिव्हन डिमेलोन गोल करून आघाडी 2-0 अशी केली. दुसऱ्या अर्दांत जॉय हिलारियोन कुडटरी जिमखाना वतीन गोल करून सेंट रॉक यूथ क्लबाची आघाडी उणी केली. ते उपरांत कुडटरी जिमखाना बरोबरी करपाचो खूब यत्न केलो. पूण, ताका येस मेळूंक ना.

सेंट रॉक यूथ क्लबाक 60 हजाराचें इनाम आनी करंड, जाल्यार कुडटरी जिमखानाक 40 हजार आनी करंड फावो जालो.