सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाक दोट्टी किताब

आंतरम्हाविद्यालयीन हॉकी सर्तीचें वस्तादपण जोडपी सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाच्या दादल्यांच्या आनी बायलांच्या पंगडा वांगडा मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाच्या पंगडान दादल्यांच्या आनी बायलांच्या आंतरम्हाविद्यालयान हॉकी चॅम्पियनशीप सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. गोंय विद्यापिठान म्हापशेंच्या पेडेंतल्या दयानंद बांदोडकार खेळां सकुलांतल्या हॉकी टर्फ मैदानाचेर सर्तीचें आयोजन केल्लें.

दादल्यांच्या गटांतले फायनलींत सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयान पेडणेंच्या संतसोहिरोबा आंबिये, सरकारी कला आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयाक 5-0 अशा गोल फरकांनी हारयलें. जाल्यार बायलांच्या गटांत सेंट झेवियर्सान नावेलीच्या रोझरी वाणिज्य आनी कला म्हाविद्यालया आड 5-0 फरकान जैत जोडलें.

ते पयलीं जाल्ले बायलांचे सेमी फायनलींत रोझरी म्हाविद्यालयान नुवेंच्या बायलां खातीरचे कार्मेल कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयाक 7-0 हारयलें. जाल्यार दुसरे सेमी फायनलींत सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयान केपेंच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालया आड 5-0 जैत जोडलें.

दादल्यांच्या गटांतले फायनलींत पेडणेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयान केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयाक 5-0 अशा फरकांनी आनी सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयान म्हापशेंच्या एसव्ही श्रीदोण काकुलो वाणिज्य आनी वेवस्थापन अभ्यास म्हाविद्यालयाक 5-1 हारयलो.

दादल्यांच्या गटांत 11 पंगडांनी जाल्यार बायलांच्या गटांत पांच पंगडांनी वांटो घेतिल्लो.

इनामां भेटवण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून व्हिक्टर आल्बुकेर्क उपस्थीत आशिल्ले.

दादल्याच्या सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाच्या पंगडांत आशुतोष नार्वेंकार, जी. कृष्णाय, पवन साळगांवकार, कौशिक साखळकार, यश तारकार, समीर यलिगार, दीपक गुरव, गौरव पालयेंकार, अभिषेक पाठक, ओमकार चव्हाण, सारंग होनाखंडे, बंसीधर झा, आकाश पवार, शुभम शर्मा, गौरव कुमार सिंग हांचो आस्पाव आशिल्लो.

सेंट झेवियर्साच्या बायलांच्या पंगडांत संतोषी नागेकार, तनिषा मुरगड, अनोष्का डीसौझा, फ्लेव्हिना रॉड्रिग्स, कृतिका नायक, नमिता गोवेंकार, विणा नायक, प्रजवाल हरमलकार, सेजल पार्सेंकार, अपर्णा नायक, प्रचिता वेर्लेंकार, रिया साळगांवकार, दिक्षा चौधरी, आदिती नायक, सलोनी हळदणकार आनी श्रुती वायंगणकार.