सुनांनी चड भुरगीं जल्माक घालचीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक बँकेत संशोधक म्हूण काम करपी एस. अनुकृती आपल्या संशोधनाच्या विशया वयल्यान सध्या चर्चेंत आसा. तांणी भारतांतल्या खेडेगांवांनी मांय वांगडां रावपी सुनांचे जिणेचेर संशोधन केलां. हातूंत तिचे वांगडा रावपी सुनांचे स्वातंत्र्य आनी तांचें समाजीक वर्तुळ सामकें मर्यादीत आशिल्ल्याचें तिका दिसून आयलें. भोवतेक सुनो कुटुंब नियोजन, भलायकी, बचत आनी हेर वैयक्तिक निर्णय घेवपाक असमर्थ आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तांकां बारीकसारीक कामां, गरजां खातीर घरांतल्या जोडकाराचे अवलंबून रावचें पडटा.
अनुकृती म्हणटात, सुनांनी चड भुरगीं जल्माक घालचीं, अशें 82 टक्के मांयंक दिसता. खास करून गांवांनी रावपी. ल्हान कुटुंबांच्या जीवनाचेर साबार संशोधनां आसात, पूण गांवगिऱ्या वाठारांत मांय वांगडा रावपी सुनांचेर एकूय संशोधन जावंक नाशिल्लें. अशा वेळार मांय वांगडा रावपी सुनेचे जिणेचेर कितें परिणाम जाता, हे जाणून घेवप गरजेचें. ह्या संशोधनांत साबार गजाली म्हजे नदरेक आयल्यो. देखीक, सुनांचें सामाजीक वर्तुळ मर्यादीत आसा. 86 टक्के सुनांचे घोव आनी मांयच्या सोयऱ्यां बगर कोणीच इश्ट नात. 36 टक्के सुनां कडेन मांय आनी घोवा बगर गजाली मारपाक कोणूच सोयरे नात. 22 टक्के सुनांचो लग्ना उपरांत आवय आनी भयणीं कडेन संपर्क सामको उणो आयला.
दुसरे कडेन ज्यो सासूमांयो वेगळ्यो रावतात तांचो हो संबंद तुळा केल्यार 40 टक्के चड आशिल्ल्याचें दिसलें. इश्ट आनी समाजीक वर्तुळ आसल्यार कितें जातलें? हाचो थेट संबंद ‘क्वालिटी ऑफ लायफा’ कडेन संबंदीत आसा. मनांतले सांगपाक येना देखून अर्थीक स्वातंत्र्य, कुटुंब नियोजन, भलायकी आनी भुरग्यांच्या शिक्षणा सारक्या विशयांचेर बरोच परिणाम जाता. ही ल्हान गजाल न्हय.
शिकिल्ले मांय वांगडा रावपी सुनांक बरो फायदो जाता. त्यो भुरग्यांक सांबाळटात, सुनांक चड स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याची अनुभूती घेवपाक मेळटा. गांवांनी रावपी 75 टक्के दादले आपले बायलेक पयशे दितात.
एस. अनुकृती अमेरिकेंतल्या बोस्टन विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागांत सहायक प्राध्यापक म्हूण काम करतात. तांचें पुराय शिक्षण दिल्लींत जालां.