सुण्याच्या पेट्याचेर ओंतले सळसळीत उदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी ः कोलवा रेस्टॉरंटाच्या वाठारांत भोंवपी सुण्याच्या पेट्याचेर सळसळपी उदक ओतपाचो प्रकार घडला. ह्या पिलाचेर खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार केले. वैजकी अहवाल मेळ्ळे उपरांत योग्य कारवाय करतले अशें कोलवें पुलिसांनी सांगलें.
कोलवा एका रेस्टॉरंटाच्या वाठारांत ही घडणूक घडली. हाजीर आशिल्ल्यांच्या म्हणण्या प्रमाण, रेस्टॉरंटाच्या धनयांच्या चल्यान रेस्टॉरंटाच्या वाठारांत भोंवपी सुण्यांच्या पेट्याक धांवडावपा खातीर खतखतीत उदक ताचेर ओतलें. तें आड्डूंक लागतच भोंवतणच्या लोकांचें लक्ष ताचे कडेन गेलें. कांय जाणांनी प्रत्यक्ष उदक ओततना पळयलें, अशेंय कळटा. हे घडणुकेचो व्हिडियो व्हायरल जाला. सुण्याचो पेटो लासून घावे जाल्यात. आंगा वयली कात कांय कडेन गेल्या.

हाजीर आशिल्ल्यांनी रेस्टॉरंटाच्या धनयाच्या घरा वचून हे विशीं विचारलें. तेन्ना त्या भुरग्याचे आवयन पेट्याचेर उपचार करपाची आमची तयारी आशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच माफीय मागली. पूण, पेट्याची स्थिती पळोवन हाजीर आशिल्ल्यांनी आमी पुलिशेंत कागाळ करतले अशें तिका सांगलें. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात.