सुकूरांत घर मोडपाचेे कारवायेक न्यायालयाची स्थगिती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंः सुकूरांत 20 पॉयण्ट येवजणे खाला वसुकेंत बांदिल्लें गजानन च्यारी हांच्या घराच्या बांदकामा आडचे कारवायेक उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालयान स्थगिती दिल्या. ताका लागून पंचायत मंडळ आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक परतून वच्चें पडले.

घर धनी च्यारी हांणी बेकायदो घराचें बांदकाम केल्ल्याची कागाळ सुकूर पंचायतींत दाखल जाल्ली. सरपंच सोनिया पेडणेंकार हांच्या फुडारपणा खाला पंचायत मंडळान सदर कागाळे प्रमाण संबंदितांक कारणां दाखयात नोटीस धाडिल्ली. उपरांत पंचायतीन हे प्रकरण पंचायत संचालनालया कडेन धाडिल्लें. पंचायत संचालनालयान 19 ऑक्टोबराक सदर घराचें बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो आनी ह्या आदेशाची कार्यवाही 26 ऑक्टोबर दिसा करपाचे निर्देश पंचायत आनी संबंदींत सरकारी कार्यालयांक दिल्ले.

ते प्रमाण बिरेस्तारा सकाळीं पंचायत मंडळ, गटविकास अधिकारी, मामलेदार, वीज कर्मचारी आनी पुलीस घडणूक सुवातेर दाखल जाले. पूण ‘अतिक्रमण हटाव पंगड’ येवंक ना. ताका लागून पंचायतीन खाजगी कंत्राटदारा वरवीं बांदकाम मोडपा खातीर कामगारांक आपयिल्ले. ते मेरेन च्यारी हांच्या आदोगादान हे कारवाय आदेशा आड पणजी उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालयांत याचिका दाखल केली. ते प्रमाण न्यायालयान वयल्या आदेशाक स्थगिती दिली आनी फुडली सुनावणी 6 नोव्हेंबराक घेवपाचें निश्चीत केले.

अॅड. महेश म्हांबरे हांणी हो स्थगितीचो आदेश पंचायत आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक सादर केलो. ह्या वेळार काँग्रेस फुडारी विकास प्रभुदेसाय, विजय भिके आनी हेर हाजीर आशिल्ले.

स्थगिती आदेश मेळ्ळे उपरांत पंचायतीन कारवाय करूंक ना. ह्या वेळार घडणूक थळार कांय वेळ तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्ले.

पंचायत संचालनालयाच्या अतिक्रमण हटाव आदेशाक जिल्हो न्यायालयान स्थगिती दिल्ल्यान कारवाय करूंक ना. न्यायालयाच्या फुडल्या आदेशा उपरांत फुडली कृती हातांत घेतले, अशें पत्रकारां कडेन उलयतना पंचायत सचीव सतीश गांवस हांणी सांगलें.