सुकतळी अपघातांत चार जखमी

सुकतळी- मोलें अपघातांत सांपडिल्ल्यो गाडयो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: सुकतळी- मोल्यां पॅट्रॉल पंपाच्या मुखा वयल्या रस्त्याचेर जाल्ल्या दोन मोटारींच्या अपघातांत चार जाण जखमी जाले.

हो अपघात आयतारा सकाळीं 11.45 वरांच्या सुमाराक जालो. अपघातांतले जखी ज्युलियो मिसा आनी नारून मिसा (गोंय) हांकां उपचारा खातीर गोमॅकाँत दाखल केल्यात जाल्यार नागराज आनी मंजुनाथ (कर्नाटक) हांकां उपचार करून घरा धाडले.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण केए 25 झॅड 7555 नंबराची मोटार मोलेंच्यान पणजे वताली. सुकतळीच्या पॅट्रोल पंपा लागसारच्या रस्त्याचेर ओव्हरटेक करतना मुखा वयल्यान आयिल्ले जीए 07 सी 8701 मोटारीक धपको मारलो. कुळें पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो.