सीबीआरटी परिक्षेंत फक्त 58 पास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीपीएससीचे भरती प्रक्रियेंत 2,350 अर्ज; 483 रावले गैरहाजीर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंय लोकसेवा आयोगान (जीपीएससी) सुमार 25 वर्सां उपरांत पुलीस खात्यांक कनिश्ठ श्रेणी अधिकारी तशेंच उपअधिक्षकपदां खातीर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या. ते खातीर 2,350 जाणांनी अर्ज केल्यात. तातूंतले फक्त 58 जाण कंप्युटराचेर आदारीत भरती चांचणी (सीबीआरटी) परिक्षेंत पास जाल्यात. जाल्यार 483 जाण वयले परिक्षेक गैरहाजीर रावले.

गोंय लोकसेवा आयोगान पुलीस खात्यांत 1997त स उपअधिक्षकपदां खातीर थेट भरती केल्ली. फाटलीं कांय वर्सां कांय कारणान थेट भरती करूंक नाशिल्ली. ताका लागून वयलीं पदां प्रलंबीत आशिल्लीं. आतां जीपीएससीन ऑगस्ट 2023त जायरात दिवन 28 पुलीस उपअधिक्षकपदां खातीर अर्ज मागयिल्ले. तातूंत 28 पदांतलीं 14 पदां सर्वसादारण गटा खातीर, 8 पदां हेर मागासवर्गियां खातीर, 4 पदा अनुसुचीत जमाती खातीर आनी 2 पदां अर्थीक नदरेन मागाशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राखीव दवरल्यांत. तशेंच 21 ते 30 पिराय गटांतल्या इत्सूक उमेदवार उपअधिक्षकपदां खातीर पात्रताय दवरली. इत्सूक उमेदवारांक अर्ज करचे खातीर 8 सप्टेंबर 2023 मेरेन मुजत दिल्ली. त्या वेळार अर्ज केल्ले 2,350 जाण पात्र थारले.ते प्रमाण 22 ऑक्टोबराक वयल्या उमेदवारांची कंप्युटराचेर आदारीत भरती चांचणी (सीबीआरटी) परिक्षा घेतली. तातूंत फक्त 58 जाण पास जाल्यात. जाल्यार 483 जाणांनी परिक्षा दिवंक ना.

पास जाल्ल्या सर्वसादारण गटांतले 31, हेर मागासवर्गीय गटांतले 16, अनुसुचीत जमात गटांतले 10 जाल्यार अर्थीक नदरेन मागाशिल्ल्या विद्यार्थी गटांतलो एक अशें 58 जाण पास जाल्यात. पास जाल्लो एकूच उमेदवार आशिल्ल्यान हें पद रितें उरपाची शक्यताय आसा. पास जाल्ल्यांची लेखी परिक्षा तशेंच शारिरीक चांचणी जातली.

थेट भरती आड याचिका खंडपिठांत प्रलंबीत

हे थेट भरतीक पुलीस खात्यांतले पुलीस निरिक्षक आनी ताचे सकयल्या पदांचेर सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यांनी विरोध करून मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत खूबश्यो याचिका दाखल केल्यात. त्यो सगळ्यो याचिका खंडपिठांत प्रलंबीत आसात.