सीबीआयन केली कर्लीसांतल्या कर्मचाऱ्यांची चवकशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन कुडी आनी शौचालयूय केलें सील

पणजी : सोनाली फोगट खून प्रकरणांत सीबीआयच्या पंगडान फोरेन्सीक पंगडा सयत आयतारा कर्लीस रॅस्टोरंण्टाची झडटी घेतली. कर्मचाऱ्यांची सीबीआय पंगडान चवकशी केली. दोन वरां सीबीआयचो पंगड कर्लीसांत आशिल्लो.

सोनाली फोगट, सुधीर सांगवा आनी सुखविंदर सिंग जे कुडींनी रावताले, त्याे कुडी सीबीआयन सील केल्याे. दोतोरां कडल्यान सीबीआयन म्हायती घेतल्या. भाजपा फुडारी तशेंच टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट हिच्या दुबावीत मरणाचो तपास सीबीआयन सुरू केला. गृह मंत्रालयान आदेश जारी केले उपरांत सीबीआयचो पंगड गोंयांत आयला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोंयांत घडिल्ल्या सोनाली फोगट मरण प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन दिवपाचो आदेश जारी केला. सीबीआय संस्था कार्मीक आनी प्रशिक्षण (डीओपीटी) फांट्या खाला काम करता. केंद्रीय गृह मंत्रालयान फोगट मरण प्रकरणाचो सीबीआय वरवीं तपास करपाचे आदेश कार्मीक आनी प्रशिक्षण फांट्याक दिल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फोगट खून प्रकरणाचो तपास सीबीआयन करचो, अशें पत्र बरयिल्लें.

सोनाली फोगट मरण प्रकरणाचो तपास गोंय पुलीस योग्य पद्दतीन करतात. पुलिसांचो तपास पुराय जायत आयला. पूण फोगट हिच्या कुटुंबिया कडल्यान सीबीआय तपासाची मागणी जायत आशिल्ली. हाका लागून तपास सीबीआय कडेन दिला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमाेद सावंत हांणी स्पश्ट केल्लें.

फोगट हिच्या कुटुंबिया उपरांत हरियाणांतल्या खाप म्हापंचायतीन ह्या प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन दिवपाची मागणी केल्ली. सोनाली फोगट हिका 23 ऑगस्टाक दुबावीत रितीन मरण आयिल्लें. मरण आयलें उपरांत तिका हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. ह्या प्रकरणांत गोंय पुलिसांनी पयलीं फोगट हिका सैमीक रितीन मरण आयिल्ल्याचें नोंद केल्लें. पूण फोगट हिचो भाव रिंकू ढाका हांणी गोंयांत आयले उपरांत आपले भयणीचो खून जाल्ल्याचो दुबाव उक्तावन चवकशी करपाची मागणी केली. गोमॅकाँत फोगट हिच्या कुडीचो पोस्टमार्टेम जाले उपरांत तिचे कुडीचेर घावे दिसून आयले. तशेंच तिणें उदकांतल्यान ड्रग्स घेतिल्ल्यान मरण अायिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. ते उपरांत पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. आतां मेरेन पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या.

हणजूणच्या रामा मांद्रेंकारान घुंवळे वखदां दत्तप्रसाद गांवकाराक दिलीं. दत्तप्रसाद गांवकारान तीं सुधीर सांगवानाक विकलीं अशी म्हायती उक्तीं जाल्या. फोगट हिका घुंवळे वखदां जबरदस्तीन पियेवपाक दिवपाचो प्रकार कर्लीस बीच क्लबांत जाल्लो.

सीबीआय पंगडान फोगट हांणी ज्या शौचालयाचो वापर केल्लो थंय पळोवणी करून उपरांत तो सील केलो. सीबीआय पंगड ह्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या फोगट हांचे वांगडी सुधीर पाल सांघवा आनी इश्ट सुखविंदर सिंग ह्या दोगांची आयज (सोमारा) चवकशी करपा खातीर कोलवाळचे बंदखणींत वतले अशी म्हायती मुखार आयल्या.