सावड्डें मतदारसंघ नरकासुर सर्तींत कालिका क्लब पयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः कुळें हागच्या दूदसागर कला केंद्रांत आयोजीत केल्ले 31वे सावड्डें मतदारसंघ मर्यादीत श्रीकृष्ण पात्रासयत नरकासुर प्रतिमा सर्तींत कुळें हांगच्या कालिका सोर्टस अॅण्ड कल्चरल क्बवान 15 हजार रुपयाचें पयलें इनाम मेळयलें. श्रीकृष्ण पात्र सर्तींत कालेच्या शिवराय कला मंडळान दोन हजाराचें पयलें इनाम मेळयलें. सर्त कुळें पंचायत मैदानार जाली.
सर्तींतलें दुसरें इनाम काले हांगच्या शिवराय कला मंडळाक आनी तिसरे पाईकदेव कला संघ हांकां फावो जालें. सर्तीतली पांच उमेद वाडोवपी इनामां ज्युनियर सम्राट क्लब, बाजारवाडो कुळें, शांतादुर्गा डेरिंग बॉयज, जय हनुमान बॉयज. शिगांव बॉयज, ब्राम्हणी कल्चरल क्ब. मोले हांका दिलीं. श्रीकृष्ण पात्राचें दुसरें इनाम कालिका क्लब, तिसरे जय हनुमान बॉयज क्लबाक मेळ्ळें. उमेद वाडोवपी इनामां ज्युनियर सम्राट, शिगांव बॉयज, शांतादुर्गा डेरिंग आनी पाईकदेव कला संघाक दिली.
सर्तीच्या उक्तावण कार्यावळीक सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार आनी गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाचो अध्यक्ष गणेश गांवकार हाजीर आशिल्लोय ह्या वेळार धारबांदोड्याचो सरपंच बालाजी गांवस, कुळे- शिगांवचो सरपंच गोविंद शिरगांवकार, उपसरपंच नेहा मडकयकार, पंच वांगडी आश्विनी नायक देसाय, सोनम डोईफोडे, साईश नायक, दूदसागर कला केंद्राचो अध्यक्ष प्रसाद गांवकार,अयज बांदेकार, अनिकेत देसाय, बेनी आझावेदो, आश्विनी देसाय  नंदिश देसाय, यशवंत वेरेकार हाजीर आशिल्ले. साईश नायकान सगल्यांक येवकार दिलो, अभय पारकारान सूत्रसंचालन केलें आनी धुलेश पांढरमिसल हाणे उपकार मानले.