साळ ग्रामसभेंत परतून तापलो उदकाचो प्रस्न

ग्रामसभेंत प्रस्नांक जाप दितना सरपंच सावित्री घाडी. कुशीक उपसरपंच देऊ रावत, सचीव पुंडलीक गवस आनी हेर पंच. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचलः तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी साळांत महादेव देवळांत घेतिल्ले जाहीर सभेंत सांगिल्लें, साळ आनी पंचक्रोशींतल्या गांवांतली पियेवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी करचे खातीर साळांत लघु उदक शुद्धीकरण प्रकल्प उबारतले. पर्रीकार हांच्या कार्यकाळांत साळांतल्या सुमार 20 बायलो- दादल्यांनी उदकाच्या उणावा आड आंदोलन केल्लें आनी अस्नोडेंच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर कळसुली मोर्चो व्हेल्लो. त्या वेळार लेगीत साळांत लघू उदक शुद्धीकरण प्रकल्प उबारपाचें आस्वासन दिल्लें. साळांत जमीन आसून लेगीत तो प्रकल्प मेणकुऱ्यां व्हेलो. सरकारान साळ गांवा खातीर मंजूर जाल्लो दुसऱ्याक कित्याक दिलो तें सरकारान सांगचें, अशी मागणी मेघश्याम रावन हांणी केली. तशेंच उदकाची टांकी बांदचे खातीर जमीन दिवपाची तयारी दाखयली.

हे चर्चेंत दीपक रावत, किर्ती रावत, मेघश्याम रावत, मनोहर रावत, विनायक ठाकूर आनी हेरांनी वांटो घेतलो.

रस्तो रुंदीकरणा वेळार कुशीची गटारां पुरयतल्यात. ताका लागून पावसांत गटारां तुंबतात, घरांनी उदक घुसता. हीं गटारां परतून आसलीं तशी करची, अशी मागणी यशवंत रावत हांणी केली.

साळ पुनर्वसनांत घरां बांदिनासतनाच त्या घरांक नंबर कशे दिवपाक शकतात? इतलेंच न्हय, लोकांक त्या घरांनी रावपाक दिवन तांची नांवां रेशन कार्डांचेर घालतात, दाखलो दिवचे खातीर रेशन कार्डाचेर नांव घालपाक हजारांनी रुपया घेतात. हाची पंचायतीन चवकशी करची. बिगर गोंयकारा कडल्यान एकादो व्हड गुन्यांव घडलो जाल्यार जापसालदार कोण, असो प्रस्न प्रमोद गवस हांणी उपस्थीत केलो.

शैलेश आपा रावत हांणी मदल्या वाड्यार आशिल्ल्या बसस्टॉप शेडीचो प्रस्न उपस्थीत केलो आनी पंचायत मंडळा कडल्यान तो मोडिनासतना ताका लोखणाची गेट घालपाचें उतर घेतलें. गणेश शैणय आनी बायकार पासयेचेर लायटीची वेवस्था करपाची मागणी शिवराम देसाय हांणी केली जाल्यार फुडले ग्रामसभेक लावडस्पिकराची वेवस्था करपाची मागणी दिलीप देसाय हांणी केली.

ग्रामसभेंत जाल्ले चर्चेंत मेघश्याम रावत, रमेश परब, दीपक रावत, यशवंत रावत, बाबी रावत, मनोह रावत, किर्ती रावत, मुकुंद रावत, संतोष रावत, विनायक ठाकूर, प्रकाश परब, प्रमोद सावत, प्रमोद गवस, शिवराम देसाय आनी हेरांनी वांटो घेतलो.

सरपंच सावित्री घाडी हांचे अध्यक्षते खाला ग्रामसभेक सुरवात जाली. ग्रामसभेक उपसरपंच देऊ रावत, पंच वैष्णवी परब, विशाल परब, निता रावत, मनू शिंदे हाजीर आशिल्ले. पंचायत सचीव पुंडलीक गवस हांणी फाटले ग्रामसभेचो इतिवृत्तांत सादर केलो. गट विकास अधिकारी कार्यालया वतीन भालचंद्र बिर्जे हांणी निरिक्षक म्हूण काम पळयलें. सरपंच घाडी हांणी येवकार दिलो, मनोहर शिंदे हांणी उपकार मानले.

बिगर गोंयकारां विशीं निर्णय घेतलेः सरपंच

गांवांत भाड्याक रावपी बिगर गोंयकारांची म्हायती पंचायतीन मेळयल्या. ताचेर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतले. साळ पुनर्वसनांत वचून थंय रावपी लोकांची म्हायती एकठांय करून तांचेर निर्बंध घालतले. कारण थंय दुसऱ्या राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत लोक येवन रावल्यात. तांणी रेशन कार्डाचेर नांव घातिल्ल्यान तांच्या भुरग्यांक शिक्षणीक साधना, नोकरी, वेवसाय आनी हेर गजालींचे अधिकार मेळ्ळ्यात. ते पयशेकार आशिल्ल्यान कसलेय गजालीक ते पयशे मेजतात. ताका लागून थळाव्या लोकांक नोकरे पासून पयस रावचें पडटा. हाचेर खोलायेन विचार करून पावलां उखलतले, अशें सरपंच सावित्री घाडी हांणी सांगलें. भाड्याक रावपी लोकां विशीं मुकुंद रावत हांणी प्रस्न उपस्थीत केल्लो. ताका सरपंच जाप दिताली.