साळांत बायलां सांस्कृतीक मेळावो उमेदीन

साळांत बायलां सांस्कृतीक मेळाव्यांतले भेसवण सर्तीची जैतिवंत सुलोचना गवस हिका इनाम भेटयतना पंच वैष्णवी परब. वांगडा नीता राऊत सावित्री घाडी, सिताली नायक, सावित्री पडवळ. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

27 स्वयंसहाय्य गटाच्या बायलांनी घेतलो वांटो

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या सांळ हांगच्या श्री भुमिका ग्राम संघटणा आनी वैभवलक्ष्मी ग्राम संघटणा हांच्या जोड पालवान आनी ग्रामपंचायत साळ हांच्या सहकार्यान भौशीक सभाघरांत बायलांचो सांस्कृतीक मेळावो उमेदीन मनयलो. 

ह्या बायलांच्या मेळाव्यांत साळ पंचायत वाठारांतल्या साळ, कोळगीरें, कुमयामळा, साळ पुनर्वसन आनी खोलपेंवाडी ह्या वाठारांतल्यान वट्ट 27 स्वयंसहाय्य गटाच्या बायलांनी वांटो घेतलो. 

मानेस्तां हस्तुकीं साळ सरपंच सावित्री साजरो घाडी हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन मेळाव्याचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार पंच वैष्णवी परब, पंच नीता राऊत, विवो समन्वयक प्रतीक्षा चननकर तशेंच विवो संघटणा अध्यक्ष किर्ती राऊत, शिल्पा पडवळ आनी प्रिया राऊत आनी हेर मानेस्त माचयेर हाजीर आशिल्ले. 

गांवचे उदरगती खातीर सगळ्या स्वयंसहाय गटांनी एकठांय येवप गरजेचें, अशें प्रतीक्षा चननकार हांणी सांगलें. 

सरपंच सावित्री घाडी, पंच नीता राऊत, पंच वैष्णवी परबी, किर्ती राऊत, शिल्पा पडवळ आनी प्रिया राऊत हांणी ह्या वेळार हापले विचार मांडले. 

मानेस्तां हस्तुकीं मेळाव्याचें उक्तावण जालें. फुलां तुरे भेटोवन मानेस्तांक येवकार दिलो. 

ह्या वेळार विवो अध्यक्ष किर्ती राऊत, प्रिया राऊत, शिल्पा पडवळ आनी समन्वयक प्रतीक्षा चननकार हांचो भोवमान जालो. उपरांत बायलां खातीर आयोजीत भेसवण सर्त घेतली. हातूंत़ सिताली नायक हाका पयलें इनाम, सावित्री पडवळ हाका दुसरें जाल्यार तिसरें इनाम सुलोचना गवस हाका फावो जालें. हे सर्तीचें परीक्षण प्रतीक्षा चननकार हांणी केलें. तशेंच भुरग्यां खातीरूच भेसवण सर्त घेतली. पंच नीता राऊत हांणी हे सर्तीचीं इनामां पुरस्कृत केल्लीं.  उपरांत गाण्याचेर नाच, बायलांनी कळशी नाच, कोळी नाच, मुसळ नाच, फुगडी, धालो, देवीचो गोंधळ अशे जायते नाच सादर केले. सुखदा राऊत आनी वांगडी बायलांनी येवकार गीत सादर केलें. 

हे कार्यावळीचें सुत्रसंचालन ऊर्मिला राऊत आनी पुनम गवस हांणी केलें. चेतना परब हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले.