साळगांवच्या लक्ष्मीनारायण देवळांत बिरेस्तारा कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साळगांवच्या लक्ष्मीनारायण देवळांत वर्सुकी पालखी आनी वर्धापन दीस उत्सवा निमतान बिरेस्तार ५ मेक सांजवेळा ५ वरांचेर श्रीलक्ष्मीनारायण संगीत सांस्कृतीक संस्थे वतीन ‘स्वर अंकूर’ हो गायन वादनाचो कार्यक्रम आयोजीत केला. साडेपांचांक थळाव्या बालकलाकारांचें गायन, तबलें- पेटी वादन जातलें. साडेसातांक नामनेचे भजन कलाकार पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकार, प्रल्हाद गांवस आनी हेर कलाकारांचें भजन जातलें. रातीं साडेणवांक आरती, तीर्थप्रसादान कार्यावळ सोंपतली