साळकार उच्च माध्यमीक विद्यालयाची शिक्षणीक भोंवडी पाल घसघश्यार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: चोडणेंच्या रघुवीर आनी प्रेमावती साळकर उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक कांय वेळ सैमाचे वेंगेंत घालोवपाची संद मेळची म्हणून सत्तरी म्हालांतल्या वाळपयच्या पाल घसघश्याच्या वाठारांत शिक्षणीक भोंवडेचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय सेवा येवजणेंत वांटेकार जाल्ले स्वयंसेवक आपल्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला पाल गांवचें महादेव मंदीर ते पाल घसघसो मेरेन सुमार एक वर चलून सैमाचें निरीक्षण करीत घसघश्या मेरेन पावले. 

साळकर उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागा वतीन ही भोंवडी आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर विद्यालयाचे प्राचार्य संदीप सांवळ, राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे कार्यावळ अधिकारी सुजय आलोर्नेकार, संतोष मळीक, जगन्नाथ घाटवळ, ऋतंबरा वेळुस्कार, मैथिली शिरोडकार आनी ह्या वाठारांची म्हायती आशिल्ले आनी हांगचे वनस्पतीची म्हायती दिवपा खातीर खासा आपोवन घेतिल्ले विशारद वेळुस्कार आशिल्ले.