सारेगामाची जैतिवंत आयतारा फोंड्यां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सम्राट संगीत बसका कार्यावळीचें खासा आकर्शण

पणजी: फोंडेंच्या भास्कर इंडस्ट्री पुरस्कृत आनी सम्राट क्लब फोंडें आयोजीत सम्राट संगीत बसकेंत आयतार ता. 28 मे दिसा सांजेवेळार 5:01 वरांचेर ढवळीमळ फोंडेंच्या भास्कर सभाघरांत आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार संवसारीक सारेगामा सर्तींतली जैतिवंत रोंकिनी गुप्ता हांची शास्रीय गायनाची मैफल आनी अंबर मिरिंगकर हांचें गायन आयोजीत केलां. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल राज्य एक च्या संलग्नीत क्लबा वतीन अंदूं 18 सुवातांचेर सम्राट संगीत सभेचें आयोजन जाल्ल्याची म्हायती सम्राट संगीत सभा कार्यावळीचे अध्यक्ष अनिकेत भगत हांणी दिली. 

सम्राट क्लब फोंडें फाटलीं कांय वर्सां आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पर्जळपी तरणाट्या कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर यतन करता. मोहनदास बखले हे कार्यावळीचे खासा प्रायोजक आशिल्ल्यान फोंडें म्हालांतल्या संगीत मोगींक ही संगीताची मेजवानीच आसतली. विवीध सिनेमांत आनी धारावाहिकेंत रोंकिनी गुप्ता गायन करता. तांकां पुण्याचे नामनेचे पेटी वादक अभिनय खंडे, जाल्यार मुंबयचे नामनेचे तबलें वादक आशिष रागवानी साथ दितले.

‘खारी बिस्कीट’ ह्या मराठी चित्रपटांतलीं सगळीं गीतां गुप्ते हांणी गायल्यां. पयल्या सत्रांत गोंयचे नामनेचे युवा शास्त्रीय संगीतांतले गायक अंबर मिरिंगकार हांचें गायन जातलें. तांकां पेटयेर गोंयचे वादक अनय घाटे जाल्यार तबल्यार रुद्राक्ष वझे साथ दितले अशी म्हायती कार्यावळ अधिकारी मोहनदास बखले हांणी दिली. ही कार्यावळ फुकट आशिल्ल्यान हाचो सगळ्या संगीत मोगींनी लाव घेवचो अशेें सम्राट क्लब फोंडें वतीन कळयलां.