साखळी जातलो आधुनीक मतदारसंघ

साखळी मतदारसंघात चालीक लावपाच्या प्रकल्पां विशीं संबंदितां कडेन चर्चा करतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः साखळी व्हो राज्यातलो आधुनीक सुविधा आशिल्लो मतदारसंघ करपाचो संकल्प ह्या मतदारसंघाचे आमदार आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणे सोडला. मुळाव्यो सुविधा आनी उदगतीक वाव दिवपी प्रकल्प मतदारसंघांत उबारपाची प्रक्रिया तांणी सुरू केल्या.
केजी पसून उच्च शिक्षण दिवपाची वेवस्था, नर्सींग, खण खंदकांतलें उदक शेता खातीर वापरपाच पयलो प्रकल्प, कुणबी साडी तयार करपाचो प्रकल्प, पणसाच्या गऱ्यांचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प, समूह शेती, सहकार, कला आनी खेळ. भौशीक भलायकी सुविधा, गोय शिक्षण, जमनी पोंदच्यान वीज केबल्स हे वरवीं मतदारसंघ आधुनीक करपाक येश मेळ्ळां अशें डॉ सावंत हाणे सांगलां.
खण वेवसाय परत सुरूकरपाची प्रक्रिया निमण्या पांवड्यार पावल्या. ताका लागून शेंकड्यांनी लोकांक थाकाय मेळटली. तरणाट्यांक प्रशिक्षीत करून वेगवेगळ्या उद्देंगांत तांका आसपावन घेतात. पडंग शेतां समूह शेती वरवीं लागवडी खाला हाडपा खातीर उर्बां दितात. तरणाट्यांची स्वावलंबी शक्त तयार करपाचेर भर दितात. हॉटेल मळार तशेंच भलायकी मळार तरणाट्यांक रोजगार दितात. साखळी मतदारसंघ स्वयंपूराय करपाचे यत्न वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सुरू आसात अशें डॉ सावंत हाणे सांगलें.