सांग्यांतल्या शेतकारांचे सेगीत दुसऱ्या दिसा धऱणे

धरणे आंदोलनांत आपले 1/14 फॉर्म घेवन वांटेकार जाल्ले शेतकार (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेः  सांगेच्या कोटाल्ली आनी नावशें वाठारांत  शेतकारांनी  दांडो- सांगे हांगा सेगीत दुसऱ्या दिसा धरणे आंदोलन करून आयआयटी प्रकल्पाक विरोध केलो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फकत आयआयटीचोच विचार करून शेतकारांची बाजू आयकून घेनास्तना तांचेर अन्याय करतात. कोट्यांनी रुपया खर्च करून तशेंच पिकावळी खाला आशिल्ली जमीन ताब्यांत घेवन वेचीक विद्यार्थ्यां खातीर व्हो प्रकल्प हाडपाक सोदता. सांगे तालुक्यांतल्या लोकांक ताचो कसलो फायदो, असो प्रश्न शेतकारांनी सरकाराक विचारला.
सांगे बचाव समितीच्या बावट्या खाला सद्या शेतकारांनी आयआयटी आड आंदोलन सुरू केलां. मंगळारा जाल्ल्या धरणे आंदोलनांत शेतकार तांचे कडेन आशिल्ले जमनीचे 1/14 फॉर्म घेवन वांटेकार जाल्ले. आमचे कडेन  जमनीने 1/14  फॉर्म आसात. आमचो आमदार आनी मंत्री मात आमचे कडेन कांयच ना म्हणून सांगता. सुभाष फळदेसाय हांणी आमचो अंत पळोवचो न्हय. तांणी मुख्यमंत्र्यांक घेवन आमचे कडेन येवचें तेन्ना कोण खरें सांगता आनी कोण फट हे कळटलें अशें दत्ताराम गांवकार हाणे निदर्शकां सामकार उलयतना सांगलें.
आमी शेतांत गेल्यार वा प्रकल्पा आड उलयल्यार आमकां पुलीस स्टेशनांत व्हरून धमक्यो दितात. लोकांचेर शेक गाजोवन त्रास करतात, आमी आमच्या हक्कांची राखण करपा खातीर झगडप ना जाल्यार कितें करपाचो असो प्रश्न मिलाग्रीस कुलासो हांणी केला. प्रकल्पाच्या नांवार  शेतकारांक धमकावन तांच्या जमनी ताब्यांत घेवपाचो यत्न कोणेच करचो न्ही. प्रकल्पाच्या नांवार फकत आपलो सुवार्थ सादपाचो कांय जाणाचो यत्न चल्ला अशें तांणी सांगलें.
फाटल्या साठ वर्सां सावन आमी शेतां कसतात.  गोरवांक चरपाक मेळना म्हणून हालींच पीक घेवपाचें बंद केलां. शेतकारांच्या पोटार पांय दवोरून हो प्रकल्प हाडून कोण कोणाचो फायदो करून दिवपाक सोदता अशें आगुस्ता फर्नांडीस हिणे विचारलां. लोकांच्या हिता खातीर निवडून दिल्ल्या आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी आमचें पाड घालपाचो विचार सोडून दिवचो अशे रुपाबाय च्यारी हिणे ताका सांगलां. कित्या कितें सांगून तांणी मुखयमंत्र्याचे कान भरचे. सगळी परिस्थिती समजून घेवन फुडलें पावल घालचें अशें तिणे सांगलें.