सांखळे बुधवारा दीपोत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः सम्राट क्लब साखळी वतीन श्री पांडुरंग देवस्थानांत बुधवार 22 नोव्हेंबराक सम्राट दीपोत्सव आयोजीत केला. त्या निमतान सांजे 5 वरांचेर पणट्यो रंगोवपाची सर्त, साजें 6 वरांचेर फुलांची रांगोळी सर्त जातली. सांजे 7 वरांचेर दीपोत्सव जातलो.
पणटी रंगोवपाचे सर्ती खातीर पणटी आयोजकां वतीन दितले. सर्तकांक रंग हाडचे पडटले. फुलांचे रांगोळी खातीर लागपी फुलां सर्तकांक हाडचीं पडटलीं. सर्तीचो संयोजिका आश्विनी मंजू आसा. सर्तींत वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यान आपलीं नांवा मंजू हिचे कडेन 9767269911 ह्या नंबराचेर 22 नोव्हेंबर मरेन सकाळीं 11 मेरेन दिवची अशें क्लबाची अध्यक्ष शुभदा सावयकारान आनी सचीव डॉ कल्पिता पोतदार हिणे कळीत केलां.