सर्वोत्तम पर्यटन थळ जावपाचे दिकेन गोंयची वाटचाल

गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां पर्यटनाचे प्रतिश्ठेचे राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रोहन खंवटेः गोंयाक पर्यटन वाठारांत चार प्रतिश्ठेचे राष्ट्रीय पुरस्कार

पणजी : पर्यटन मळार गोंय हें संवसारातलें सर्वोत्तम थळ जावचें म्हूण गोंय सरकारचे यत्न सुरू आसात. पर्यटन वाठारांतल्या लोकांनी केल्ल्या वावरा खातीर गोंय राज्याक प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्यात. हे पुरस्कार पर्यटन वाठारांत नवे उपक्रम राबोवपा खातीर उर्बा दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणलां. नवी दिल्लींत विज्ञान भवनांत जाल्ले कार्यावळींत गोंयाक चार प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मेळ्ळे. ह्या वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हें मत उक्तायलें.

भारतांतल्या पर्यटन थळाचें उत्कृश्ट नागरी वेवस्थापन – कळंगूट गांव (क श्रेणी),

राष्ट्रीय पर्यटन ‘हॉल ऑफ फेम’ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, गोवा मायल्स टॅक्सी अॅपा खातीर अभिनव वापर- समाजीक माध्यम / मोबायल अॅप संकेतथळ राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार राज्याक फावो जाला. समर्पीत सेवे खातीरचो पुरस्कार दृश्टीच्या चार जिवरक्षकांक फावो जालो. शशिकांत जाधव, एम गुलाबलाल, रमेश गांवकार आनी नितेश चेंदेकार हांकां समर्पीत सेवे खातीरचो पुरस्कार फावो जाला.

पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी भारताचे भोवमानेस्त उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांचे हस्तुकीं पुरस्कारांचो स्विकार केलो. ह्या वेळार वेळार केंद्रीय पर्यटन मंत्री जे किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सचीव अरविंद सिंग आनी गोंयचे पर्यटन संचालक निखील देसाय हाजीर आशिल्ले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, अजय भट्ट आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे तांणी उपकार मानले. ह्या सगल्यांच्या सहकार्या बगर हें काम शक्य जावचें नाशिल्लें, अशें रोहन खंवटे हांणी आपल्या उलाेवपांत म्हणलें.

गोंयाक भारतांतलें तशेंच संवसारांतलें सर्वोत्तम पर्यटन थळ करपा खातीर हे पुरस्कार उर्बा दिवपी थारतले. गोंय पर्यटन वाठारांतल्याे मुळाव्याे सुविधा उबारपाक बांदील आसा. अशें गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंयच्या पर्यटनाक आदार दिवन ‘अतिथी देवो भव’ च्या भावनांची भेट पर्यटकांक दिवपी भागधारकांचीय तांणी तोखणाय केली.