सर्वोच्च न्यायालयांत म्हादय प्रकरणांत गोंयचें जैत जातलेंः राजेश फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः म्हादय विशींच्या सर्वोच्च न्यायालयांत आशिल्ले केशींत गोंयाक जैताच्या रुपान न्याय मेळटलो अशी आस्त कुमारजुवेंचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी आयताराक पोरणे गोंयचे ग्रामसभेंत आस्त उक्तायली. केंद्रीय जल लवादान कर्नाटक  सरकाराच्या डीआरपीक दिल्ली मान्यताय बेगोबेग ऱद्द करपाची मागणी ग्रामसभेंत एका थारावा वरवीं केली. त्या थारावाचेर फळदेसाय उलयातालो.
म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत आमची बाजू भक्कम आसा अशें राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल पांगम हाणे सांगला. ताका लागून न्यायालयांत आमचें जैत जातले हे विशीं कसलोच दुबाव ना अशें ताणे सांगलें. कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेंत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत प्रचाराक वतलो हे विशीं विचारलें ताचेर भाश्य करपाक फळदेसाय हाणे न्हयकार दिलो.
पोरण्या गोंयांतलया दाजय वाठारांत हॅलिकॉप्टर रायड करपाक दायज मोगी लोकांनी विरोध केला ते विशीं विचारलें तेन्ना कंपनीक घडये सगले परवाने मेळ्ळ्यात आसुए अशें तांणे सांगलें. उच्च न्यायालयांन पोरण्या गोंयांतल्या दायज वाठारांतल्या बंगल्याच्या वादग्रस्त बांदकामां विशीं दिल्ल्या निकालाचेर उलयतना व्हो निकाल सध्या आमच्या विरोधांत गेला तरी हें बांदकाम आमी कशेंच उबें जावपाक दिवचे नात अशें ताणे सांगलें. सरकाराच्या प्रसाद येवजणे खाला पोरण्या गोंयांतल्या चर्चीच्या नूतनीकरणाचे काम ऱोखडेंच सुरू जातलें अशी म्हायती तांणे पत्रकारांक दिली. बायंगिणीच्या प्रस्तावीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक आपलो विरोध आास आनी आपूण तो जावपाक दिवचो ना अशें ताणे परत एक फावट सांगलें.
फुडल्या देड म्हयन्या भितर पोरण्या गोयांतल्या पुलीस स्टेशना खातीर नवी इमारत बांदपाच्या कामाक सुरवात जातली अशें ताणे सांगलें. पोरण्या गोंयात दिसपट्टे सुमारे 800 पर्यटन भेट दितात. ते खातीर थंय पुलीस स्टेशना खातीर एक बरी इमारत आसपाक जाय अशें ताणे सांगलें.