सर्वण-दिवचले अखील गोंय व्हॉलिबॉल सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्वण फ्रॅण्ड्स सर्कलान आयोजीत केल्ली अखील गोंय 28वी व्हॉलिबॉल सर्त 28 आनी 29 जानेवारीक जातली अशी म्हायती क्लबाचे अध्यक्ष शिवानंद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.

क्लब हावसांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक सल्लागार डॉ. नवसू सावंत, विवेक सावंत, विद्याधर सावंत, सचीव विनय सावंत, उपाध्यक्ष सर्वेश सावंत, भांडारी सीताराम सावंत, खेळां प्रभारी नंदलाल सावंत आनी शामू सावंत उपस्थीत आशिल्ले.

पयल्या दिसा लीग मॅची जातल्यो जाल्यार दुसऱ्या दिसा सेमी फायनली आनी फायनल जातली अशें सचीव विनय सावंत हांणी सांगलें.

फायनल जिखपी पंगडाक आनी उप वस्ताद पंगडाक रोख रक्कम आनी करंड भेटयतले. सर्तीक रातच्या 9 वरांचेर सुरवात जातली.