सरभोंवतणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

० दक्षताय संचालनालया वतीन ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर मेरेन दक्षताय जागृताय सप्तक पाळटले. ३१ ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस पाळटले. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जयंती दिसा राष्ट्रीय एकता दीस पाळटले. राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान सरकारी खातीं आनी आस्थांपनातले कर्मचारी राष्ट्रीय एकता दिसाचो सोपूत घेतले.

० युगनायक गोंया वतीन ‘धम्मचक्र प्रवर्तन दीस’ २४ ऑक्टोबराक सकाळीं १० वरांचेर इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझीस ब्रागांझा पणजी हांगां मनयतले. धम्मचारी ज्ञानदर्शी हे मुखेल सोयरे आसात. धम्ममित्र धम्मपाल हे मानाचे सोयरे म्हणून, जाल्यार विशेश सोयरे म्हणून कला आनी संस्कृती सहाय्यक संचालक मिलींद माटे हाजीर रावतले.

० नटरंग डान्स क्लासी वतीन समृद्धी नर्सरी पर्यें- सत्तरी हांगा बिरेस्तार २६ ते सोमार ३० ऑक्टोबर अशे पांच दीस शिंयाळें शिबीर आयोजीत केलां. ३ ते १२ वर्सां पिराये मेरेनच्या भुरग्यांक हातूंत वांटेकार जावपाक मेळटलें. हें शिबीर सकाळीं ९ ते दनपरां १२ मेरेन चलतलें. ह्या शिबिरांत क्राफ्ट, योग, कविता, प्रार्थना, खेळ, बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट, चित्रकला, रंगकाम आनी हेर खुबश्यो गजाली शिकयतले. चड म्हायती खातीर ७३७८८८१४०२ वा ९३७०७०९१०२ ह्या क्रमांकांचेर संपर्क करचो.

० शिरोली, केरी- सत्तरीची कुळदेवी श्री सांतेरी देवस्थानचो ८ वो वर्धापन दीस सुवाळो बुधवार २५ आनी बिरेस्तार २६ ऑक्टोबर मेरेन धर्मीक, सांस्कृतीक आनी मनरिजवणेच्या कार्यावळींनी मनयतले.

० कला परिवार मांद्रें आनी गोमंतक संत मंडळ किर्तन विद्यालय फोंडें आयोजीत निवासी किर्तन आनी संस्कार शिबीर दिवाळेचे सुटयेंत ३ ते ५ नोब्हेंबराक खलप हायस्कूल, मांद्रें हांगा जातलें. चड म्हायती खातीर दया उपाध्ये ९८८१३३२९९८ आनी अमिता पै खोत ९४२३८१२२३५ हांचे कडेन संपर्क करचो.

० दी गोवा कपिला मल्टिपर्पज को ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या पांचव्या फांट्याचें उक्तावण मंगळारा ११ वरांचेर शॉप नंबर १८, पेडणें केटीसी बस स्टँडार जातलें, अशें चेअरमन प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी कळयलां.