सरकारी कामांनी कोंकणीचो वापर करून भाशेक न्याय मेळोवन दिवचो

कुडचड्यां शणै गोंयबाबाची जयंती मनयल्या उपरांत मनोहर नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनोहर नायक: कुडचडच्या शणै गोंयबाब सेवा केंद्रांत मनयली शणै गोंयबाब जयंती

पणजी:  शणै गोंयबाबान गोंयकारां मदीं आवयभाशेचें सार जागयलें. ह्या तांच्या वावरांत तडजोड ना. मात आयज सगळें मेळून लेगीत जेमेरेन सरकारी कामांनी कोंकणीचो वापर जायना तो मेरेन भाशेक न्याय मेळ्ळा अशें म्हणूंक जावचेंना. ताका लागून यत्न करप गरजेचें अशें शणै गोंयबाब सेवा केंद्र, कुडचडें संस्थेचे अध्यक्ष मनोहर पांगो नायक हांणी सांगलें. 

शणै गोंयबाब सेवा केंद्र, कुडचडें हे संस्थेन वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकार म्हणजे शणै गोंयबाबांची 145 वी जयंती मनयली. तेन्ना नायक हांणी आपले विचार मांडले. 

जेश्ढ वांगडी आनी लेखक विठ्ठल सावंत आवदियेंकार हांणीय मार्गदर्शन केलें. मोहनराव बोरकार आनी रजनीकान्त नायक हांणी कोंकणी चळवळींतल्यो यादी ताज्यो केल्यो.

केंद्र सचीव मोहनदास सावंत देसाय हांणी उपकार मानले. ह्या वेळार दिपक आरोलकार, सदानंद खांडेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.