समाजसेवे खातीर भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाळणें- सांवड्डेंच्या महादेव देवस्थाना वतीन हालींच सांवड्डेंचे आदले सरपंच संजय नायक हांचो समाजसेवे खातीर देवस्थानाचे अध्यक्ष उपेंद्र नायक हांणी सत्कार केलो. ह्या वेळार आनंद नायक, शशांक देसाय, शंकर नायक, सागर भांडारी, उदय नायक, अमिश नायक, प्रताप नायक, सोमनाथ नायक, राजू वायंगणकार, बाबय नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.