सत्तरींतल्या वारकऱ्यांक गोंयां भायर उर्बेभरीत येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांय धुवन, पदस्पर्श करून मस्तक तेंकयलें पांयांक
भांगरभूंय । पद्माकर केळकार
उसगांव ः वाळपय मतदारसंघांतल्यान फाटल्या पांच वर्सां सावन वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपूराक पायी वारी करतात. कोरोनाक लागून फाटलीं दोन वर्सां तातूंत खंड पडिल्लो. पूण अंदूं तेच उमेदीन सत्तरी म्हालांतले शेंकड्यांनी वारकरी पंढरपूराक गेल्यात. ते कर्नाटक राज्यांतल्यान महाराष्ट्रांत वचूंक गेल्यात. ह्या वारकऱ्यांक थंय सामको स्रद्धेन आनी उर्बेभरीत येवकार मेळ्ळा. हे वारींत ल्हाना पासून जाणटे दादले आनी बायलोय वांटेकार जाल्यांत.
विशेश म्हणजे हे वारींत परराज्यांतले भावीक वारकऱ्यांची तनमन अर्पून सेवा करतात. जाणट्यो बायलो आनी दादले वारकऱ्यांचे पांय धुतात, पदस्पर्श करतात आनी आपलें मस्तक तांच्या पांयांर तेंकोवन तांकां नमस्कार करतात. रस्त्या कुशीक रांगोळी काडटात आनी रस्तो निवळ करून वारकऱ्यांक विठ्ठलाच्या गजरांत येवकार दितात.
सांतेरी केळबाय माऊली वारकरी मंडळ आनी करमळी बुद्रुक मंडळ पांचव्या वर्सा पंढरपूरची वारी करतात. तशेंच ह्या वर्सा उस्तें गांवांतल्यानूय सांतेरी वारकरी मंडळान पायी वारी सुरू केल्या. साट्रे गांवांतल्यान सामके अडचणीचे वाटेंतल्यान विठ्ठलाचो गजर करीत ते पंढरपूराचे वाटेक लागल्यात. ह्या साट्रे पारवड मार्गा वयल्यान वतना वारकऱ्यांक जळवांच्या त्रासाक तोंड दिवचें पडटा. ह्यो जळवो मनशाच्या आंगाक चिकट्टात आनी तांचें रगत पितात. लिंबूंचो वापर करून ह्या जळवांक वेगळें करचें पडटा.
सध्या वारकरी कर्नाटक राज्यांतल्यान महाराष्ट्र राज्याक वचूंक भायर सरल्यात.
दरेका गांवांत पावतकच आमकां बरो येवकार मेळटा. लोक आनंदान आमची सेवा करतात. हे वारींत आमी मनशां जोडूंक पावतात अशें वारकरी सोमनाथ गांवस हांणी सांगलें.