सखल प्रदेश-नॅदरलॅण्ड, बॅल्जियम आनी लकस्मबर्ग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उत्तर पश्चीम युरोपांत न्हंयांक तेंकून सकयल्या वाठारांत आशिल्ल्या देशांक सखल प्रदेश म्हणटा. ह्या प्रदेशा खाला तीन देशांचो आसपाव जाला. ते म्हणल्यार नॅदरलॅण्ड, बॅल्जियम आनी लकस्मबर्ग. रायन-म्यूज-शॅल्ट ह्या न्हंयांच्या देगांचेर हे देश आसात. नॅदरलॅण्डांतली चडशी भूंय तर दर्याचे पातळी सकयल आसा. हे तिनूय देश युरोपांतल्या गिरेस्त देशां भितर येता. आधुनीक तंत्रगिन्यान, उत्पादन, वेपार तशेंच शेती हांचो सांगड ह्या देशांनी दिसता. लकस्मबर्ग हो देश आंतरराष्ट्रीय अर्थीक गुंतवणुके खातीर केंद्र थारलां.
नॅदरलॅण्ड – नॅदरलॅण्डाक अनुपचारीक रितीन हॉलंड म्हणून पाचारतात. पूण हॉलंड हो नॅदरलॅण्डांतलो एक प्रांत. उत्तर आनी दक्षीण हॉलंड अशे हॉलंड आसात. ऍमस्टर्डॅम, रॉटर्डॅम, हेग, यूट्रॅक्ट हीं नॅदरलॅण्डांतलीं म्हत्वाचीं शारां. नॅदरलॅण्ड हो देश अन्न आनी शेती उत्पादांचे निर्यातींत संवसारांत दुसर्‍या क्रमांकाचेर आसा. पत्रकारितेंत स्वातंत्र्य, अर्थीक स्वातंत्र्य, मनीसबळ उदरगत, दर्जेदार जीण आनी खुशालकाय हातूंत आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर नॅदरलॅण्ड खूब आघाडीचेर आसा. गर्भपात, शिंदळकी आनी मानवी इत्सामरण ह्यो गजाली ह्या देशान कायदेशीर केल्यात. 2001 वर्सा सम-लिंगी लग्नांक मान्यताय दिवपी हो पयलो देश. 1562 वर्सा, टर्कींतल्यान ट्युलिप हीं फुलां नॅदरलॅण्डाक पावलीं आनी ह्या देशांतलें तें म्हत्वाचें आकर्शण थारलें.
ऍमस्टर्डॅम – ऍमस्टर्डॅम ही नॅदरलॅण्डाची राजधानी. प्राचीन वास्तुशिल्पकला आनी सोबीत कालव्यांक (canal) लागून युरोपांतल्या ऍमस्टर्डॅमाक हजारांनी लोक भेट दितात. ऍमस्टर्डॅमांत खूब कालवे आशिल्ल्यान ताका ‘वॅनिस ऑफ द नॉर्थ’ अशें म्हणटात. ह्या कालव्यांक युनॅस्कोन संवसारीक दायज सुवात म्हणून घोशीत केला. हे कालवे बर्फ पडटकच झेल जातात तेन्ना लोक ताचेर स्केटींग करतात. ऍन फ्रँकाचें घर, वॅन गॉफ म्युजियम, रिक्सम्युजियम हीं कांय वस्तुसंग्रहालयां ऍमस्टर्डॅमांत आसात.
बॅल्जियम – युरोपांतलो सगळ्यांत ल्हान आनी सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्लो हो देश. बॅल्जियमांत फ्रँच आनी डच उलोवपी लोक रावतात. ह्या देशांतलीं म्हत्वाचीं शारां म्हणल्यार ब्रसल्स, घॅण्ट, एण्टवर्प, ल्युवेन आनी वॉलून ब्रबॅण्ट. ब्रसल्स ह्या राजधानी शारांत ‘ग्रॅण्ड पॅलस ऑफ ब्रसल्स’ ही युनॅस्कोची संवसारीक दायज सुवात आसा. इतिसाहांतल्या म्हत्वाच्या इमारतीं खातीर बॅल्जियम देश फामाद आसा.
लकस्मबर्ग – पश्चीम युरोपांतल्या ह्या देशाच्या चारूय वटांनी हेर देशांची शीम आसा. बॅल्जियम, जर्मनी, फ्रांस ह्या तीन देशांची शीम लकस्मबर्गाक लागता. ते खातीर, ह्या देशांतले लोक भोवभाशीक. तांकां लकस्मबर्गीश हे राष्ट्रीय भाशे सयत जर्मन, फ्रँच ह्यो भाशा येतात. ह्या देशाचे राजधानीचें नांव लकस्मबर्ग. लकस्मबर्ग शार हें युरोपियन युनियनाचें एक राजधानी शार. युरोपियन कॉर्ट ऑफ जस्टीस (युरोपी न्याय वेवस्था) खातीर ह्या देशांत वतात.
खाणां-जेवणां – नॅदरलॅण्ड, बॅल्जियम आनी लकस्मबर्ग ह्या देशांनी गरमी आनी थंडी हे दोनूय मोसम आसात. ते खातीर, ह्या दोनूय मोसमांनी खावपा खातीर वेगवेगळीं खाणां-जेवणां ह्या देशांनी मेळटात. स्टीव, सूप धरून मसाले आशिल्ले गोड पदार्थ शिंयांच्या दिसांनी खातात. तशेंच तीख आनी गोड हांचें मिश्रण केल्ले पदार्थ ह्या वाठारांनी खावपाक मेळटात. एपॅल्टार्ट, चोकोलाडेमॅल्क हाचे सयत वेगवेगळे गोड जिनस शिंयांच्या दिसांनी खातात. ‘हॉलंडसे न्युव’ हें डच लोकप्रिय खाण. नुस्त्या पासून हें खाण तयार करतात. खाणां-जेवणां आनी खास करून चॉकलेटीच्या उत्पादां खातीर बॅल्जियम चड लोकप्रिय आसा. ब्रसल्सांत तर चॉकलेट म्युजियम लेगीत आसा.

स्नेहा सबनीस
9923633789