संस्कृत प्रचारिणी सभेंत संस्कृत वर्ग 20 जून सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी
मडगांव: संस्कृत प्रचारिणी सभेच्या कार्याचो एक वांटो म्हणल्यार सदांच चलपी संस्कृताचे वर्ग. टिळक विद्यापीठ, पुणे हांचे वतीन घेतात ते संस्कृत परिक्षांचे वर्ग सोमारा, 20 जून सावन संस्थेच्या सभाघरांत सुरू जातले.
दर सप्तकात सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा सांजवेळा 4.30 ते 6 वरां मेरेन हे वर्ग चलतले. विद्यार्थ्यांक अजय खाडीलकर मार्गदर्शन करतले.
हे खातीर म्हयन्याचे शुल्क 50 रुपया आसा. परिक्षा फेब्रुवारी म्हयन्यांत जातली. एकदम दुसरे परिक्षेची तयारी करून घेतले. हातूंत 6 वी ते 9 वीच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितले.
संस्कृत भास शिकिल्ल्यान कोंकणी आनी मराठी विशय शिकतना फायदो जाता. ह्या वेळार तिसऱ्या आनी चवथ्या परिक्षांचे वर्ग घेतले. संस्कृत वर्गाचे फायदे विद्यार्थ्यांक समजावन सांगचे अशें आवाहन नागेश हेगडे हांणी केलां.
नांवनोंदणी सुटयेचे दीस सोडून हेर दिसा सांजवेळा 5.30 ते 6.30 वरांचेर संस्थेचे कचेरेंत (कोमुनिदाद बिल्डींग) करपाक मेळटली. शैलजा बाळे 9673196094 आनी आशा च्यारी  9890243049 संपर्क सादचो अशें कळीत केलां.